Przeskocz do zawartości głównej

TextCount — funkcja skryptu

Funkcja TextCount() zwraca liczbę wartości pól będących wartościami nienumerycznymi zagregowanymi w wyrażeniu, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

Syntax:  

TextCount ( [ distinct ] expr)

Return data type: integer

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
expr Expression Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
distinct Jeśli przed wyrażeniem występuje słowo distinct, wówczas wszystkie duplikaty są pomijane.

Examples and results:  

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

Aby uzyskać ten sam wygląd, jak w kolumnie wyników poniżej, w panelu właściwości w obszarze sortowania przełącz z wartości Autom. na Niestandardowe. Następnie usuń zaznaczenie sortowania liczbowego i alfabetycznego.

Example:  

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|1|4|16

Astrida|AA|7|10|15

Astrida|BB|4|9|9

Betacab|CC|6|5|10

Betacab|AA|5|2|20

Betacab|BB||| 25

Canutility|AA|||15

Canutility|CC| ||19

Divadip|CC|2|4|16

Divadip|DD|3|1|25

] (delimiter is '|');

TextCount1:

LOAD Customer,TextCount(Product) as ProductTextCount Resident Temp Group By Customer;

 

Tabela wynikowa
Customer ProductTextCount

Astrida

3
Betacab 3
Canutility
2
Divadip 2

Example:  

LOAD Customer,TextCount(OrderNumber) as OrderNumberTextCount Resident Temp Group By Customer;

Tabela wynikowa
Customer OrderNumberTextCount

Astrida

0
Betacab 1
Canutility
2
Divadip 0