Przeskocz do zawartości głównej
Cofnięcie publikacji arkusza

NA TEJ STRONIE

Cofnięcie publikacji arkusza

W celu wycofania opublikowanego arkusza w taki sposób, aby był niedostępny dla innych osób, należy cofnąć jego publikację.

  1. W przeglądzie aplikacji kliknij App objects, aby wyświetlić arkusze.

  2. Znajdź opublikowany arkusz w obszarze Opublikowane przeze mnie.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy arkusz, a następnie wybierz opcję Cofnij publikowanie.

    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Cofnij publikowanie arkusza.

  4. Kliknij przycisk Cofnij publikowanie.

    Publikacja arkusza zostanie wycofana, a sam arkusz zostanie przeniesiony z obszaru Opublikowane przeze mnie do obszaru Moje narracje.

Arkusz nie będzie już dostępny dla innych użytkowników aplikacji.

WskazówkaPublikację arkusza można również cofnąć w widoku arkusza, klikając ikonę list i wybierając opcję Cofnij publikowanie arkusza, albo klikając prawym przyciskiem myszy arkusz w nawigatorze arkuszy.