Przeskocz do zawartości głównej

Aplikacja Qlik Sense Mobile Client Managed

Aplikacja Qlik Sense Mobile Client Managed łączy się z serwerem Qlik Sense Enterprise.

Po nawiązaniu połączenia można wyświetlać aplikacje Qlik Sense oraz aplikacje typu „mashup” udostępnione przez administratora. Można także pobierać aplikacje Qlik Sense na posiadane urządzenie przenośne, aby korzystać z nich bez połączenia z siecią.

InformacjaAby połączyć się z Qlik Sense Enterprise on Windows wdrożeniem z Qlik Sense Mobile Client Managed, użytkownicy muszą mieć przydzielony odpowiedni typ dostępu. Użytkownicy, którym przydzielono dostęp użytkownika lub licencję dostępową Professional albo Analyzer, mogą się połączyć. Użytkownicy z licencjami Analyzer Capacity lub dostępem do logowania nie mogą się połączyć. Dostęp anonimowy nie jest dozwolony.

Niniejsza dokumentacja dotyczy również aplikacji Qlik Sense Mobile for BlackBerry. Qlik Sense Mobile for BlackBerry jest zintegrowaną z platformą BlackBerry Dynamics aplikacją Qlik Sense Mobile Client Managed działającą w systemie iOS.

InformacjaAplikacje Qlik Sense typu „mashup” nie są obsługiwane w aplikacji Qlik Sense Mobile for BlackBerry.

Możliwe jest także eksplorowanie aplikacji przykładowych Qlik Sense, które są bezpłatnie udostępnione na serwerze demonstracyjnym Qlik Sense. Więcej informacji na temat serwera demonstracyjnego zawiera sekcja Qlik SenseSerwer demonstracyjny .

Instalowanie aplikacji Qlik Sense Mobile Client Managed

Pobierz aplikację Qlik Sense Mobile Client Managed ze swojego urządzenia ze sklepu Apple App Store lub Google Play Store.

Pobierz w App Store

Pobierz w Google Play Store

Skontaktuj się z administratorem systemu Qlik Sense, aby uzyskać informacje o tym, jak połączyć Twoją aplikację Qlik Sense Mobile Client Managed z Twoim serwerem Qlik Sense Enterprise.

Informacje na temat wymagań systemowych aplikacji Qlik Sense Mobile Client Managed zawiera sekcja Wymagania systemowe programu Qlik Sense (tylko w języku angielskim)..

Instrukcje dotyczące sposobu instalacji i aktywowania aplikacji Qlik Sense Mobile for BlackBerry zawiera temat: Aktywowanie rozwiązania Qlik Sense Mobile dla BlackBerry (tylko w języku angielskim).

Terminologia

W świecie aplikacji terminologia może być myląca. Uwaga:

  • Określenie „aplikacja Qlik Sense Mobile Client Managed dotyczy oprogramowania Qlik Sense, które zostało zaprojektowane dla systemu iOS oraz Android.
  • Określenie „aplikacja Qlik Sense odnosi się do pulpitu nawigacyjnego i aplikacji wizualizacji danych, które można tworzyć w Qlik Sense.
  • Określenie aplikacja typu „mashup” Qlik Sense dotyczy strony WWW lub aplikacji WWW, która zawiera obiekt zintegrowany z Qlik Sense.