Przeskocz do zawartości głównej

Przenoszenie zawartości QlikView do Qlik Sense: koncepcje i najlepsze praktyki

NA TEJ STRONIE

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE

Przenoszenie zawartości QlikView do Qlik Sense: koncepcje i najlepsze praktyki

Ten temat zawiera koncepcje i najlepsze praktyki, które należy rozważyć przed migracją dokumentów QlikView do Qlik Sense.

Przykłady konwersji, patrz:

Uwaga: Usługi profesjonalne Qlik obejmują kilka rozwiązan ukierunkowanych na zaspokojenie specyficznych wymagań w zakresie migracji, w tym opracowanie strategii migracji, ocenę i wdrożenie architektury Qlik Sense, edukację użytkowników i programistów oraz konwersję lub reengineering aplikacji do użytku w Qlik Sense. Więcej informacji, zob. Qlik Consulting.

Ocena migracji do QlikView

Ocena dokumentu

Strategia migracji powinna zawierać ocenę dokumentów QlikView. To może pomóc w podjęciu decyzji, czy:

 • Wycofać dokument.
 • Zachować i rozpowszechniać dokument w QlikView.
 • Przenieść dokument do aplikacji Qlik Sense.

Rozważ poniższe wskazówki:

 • Czy dokument dostarcza wartości biznesowej? Zastanów się, jak często dokument jest używany, ile osób go używa i kto go używa.  Dokument używany tylko przez jedną osobę, może być nadal krytyczny, jeśli służy do podejmowania ważnych decyzji biznesowych.
 • Czy dokument zbliża się do końca swojego cyklu życia? Czy wnioski, które zapewnia, nadal są cenne? Jeśli tak, można skupić się na stworzeniu aplikacji Qlik Sense.

Narzędzia oceny dokumentów

 • QlikViewPulpit nadzoru zapewnia widoczność wdrożeń QlikView. Pulpit wyświetla informacje, w tym powtarzające się etykiety i wyrażenia, analizę złożoności, rozmiar plików, częstotliwość użytkowania i pochodzenie danych. Sense Profile Score ocenia aplikacje QlikView pod kątem zgodności z Qlik Sense.

  QlikViewPulpit nadzoru (tylko w języku angielskim)

Ocena funkcjonalna QlikView i Qlik Sense

Rozważ poniższe wskazówki:

 • Jakie funkcjonalne ulepszenia w Qlik Sense wspierają cele Twojej organizacji? Na przykład, Qlik Sense ułatwia wszystkim członkom Twojej organizacji rozwój i dzielenie się wnioskami.
 • Jaka funkcjonalność w QlikView nie jest lub jeszcze nie jest obsługiwana w Qlik Sense? Czy istnieje sensowne obejście, gdy dana funkcjonalność nie jest obsługiwana?

Ocena dewelopera i konsumenta QlikView i Qlik Sense

Rozważ poniższe wskazówki:

 • Czy konsumenci dokumentów są gotowi zacząć korzystać z Qlik Sense? W przeciwnym razie, w celu zapewnienia ciągłości działania, przed rozpoczęciem użytkowania programu Qlik Sense konieczne będzie przeprowadzenie szkolenia.
 • Czy twórcy dokumentów są gotowi do rozpoczęcia tworzenia aplikacji w Qlik Sense? Podczas gdy grupa robocza w Twojej organizacji może opracować i wdrożyć plan migracji, który obejmuje tworzenie nowych aplikacji, inni programiści również będą musieli zostać przeszkoleni.

Przekształcanie dokumentów QlikView

Podczas planowania konwersji należy wziąć pod uwagę następujące informacje.

QlikView converter

QlikView converter to narzędzie do obsługi konwersji dokumentów QlikView na aplikacje Qlik Sense. Można używać tego narzędzia do przenoszenia części wartości opracowanych w dokumentach QlikView do aplikacji Qlik Sense.

Konwerter można wykorzystać w Dev Hub w Qlik Sense Enterprise. Nie można używać programu QlikView converter do konwersji dokumentów, które zajmują na dysku więcej niż 500 MB. Aby zmniejszyć rozmiar dokumentu bez utraty zasobów, można zmniejszyć ilość danych w dokumencie lub zapisać dokument bez danych.

QlikView converter przeniesie większość obiektów do Qlik Sense, w tym:

Konwerter nie może konwertować pewnych obiektów. Oto obiekty, których nie da się przekształcić:

 • Kontenery
 • Wyzwalacze
 • Makra
 • Instrukcje warunkowe
 • Pola tekstowe
 • Warstwy obiektu
 • Niestandardowe kolory wykresu
 • Wyrażenie w listach wartości

Wiele z powyższych obiektów można odtworzyć ręcznie w Qlik Sense. Na przykład podczas gdy wyzwalacze nie są konwertowane, zachowanie wyzwalaczy w stanie otwartym może być odtworzone przy użyciu domyślnych zakładek w Qlik Sense.

Konwerter wyświetla niektóre, ale nie wszystkie obiekty, które nie są konwertowane. Zalecamy utworzenie ewidencji arkusz po arkuszu dla wszystkich obiektów w QlikView i porównanie jej z obiektami, które są wymienione w konwerterze.

QlikView converter (tylko w języku angielskim)

Skrypt ładowania danych

Zasadniczo program QlikView i skrypty ładowania danych są zgodne, ale istnieje kilka różnic, które trzeba wziąć pod uwagę i odpowiednio dostosować taki skrypt w edytorze ładowania danych przed przeładowaniem danych.

Program QlikView korzysta z bezwzględnych lub względnych ścieżek plików, które nie są obsługiwane w trybie standardowym programu Qlik Sense. Należy zatem stosować połączenia do danych z folderu, aby wskazywać lokalizacje plików.

LOAD * FROM [<filepath>\SalesRep.csv];

Store MyTable into ‘<filepath>\MyQVD.qvd’ (qvd);

Load * From ‘<filepath>\MyQVD.qvd’ (qvd);

LOAD * FROM [lib://<FolderConnection>/SalesRep.csv];

Store MyTable into ‘lib://<FolderConnection>\MyQVD.qvd (qvd);

Load * From ‘lib://<FolderConnection/MyQVD.qvd’;

Karty skryptów ukrytych

Jeśli dokument programu QlikView zawierający skrypt ukryty zostanie poddany konwersji, część zawierająca taki skrypt ukryty zostanie pominięta i nieuwzględniona w skrypcie programu Qlik Sense. Przed konwersją dokumentu otwórz go w edytorze skryptów QlikView, a następnie skopiuj kod z kart skryptów ukrytych i wklej go do kart skryptów zwykłych. Należy pamiętać, że nie można ukryć kodu skryptu w Qlik Sense.

Tryb standardowy

Niektóre instrukcje i funkcje są w trybie standardowym niedostępne lub dostępne w ograniczonym zakresie. Więcej informacji zawiera temat Ograniczenie dostępu do systemu plików.

Dostęp do sekcji

Dokument QlikView korzystający z funkcji dostępu do sekcji nie może zostać zaimportowany do Qlik Sense, ponieważ występują różnice dotyczące formatu i obsługiwanych funkcji.

Podczas konwersji dokumentu z dostępem do sekcji wymagane są następujące kroki:

 1. Przed konwersją dokumentu należy usunąć kod dostępu do sekcji w edytorze skryptów QlikView.
 2. Przekonwertuj dokument.
 3. Ponownie zastosuj funkcję dostępu do sekcji w aplikacji programu Qlik Sense.

Istnieją pewne różnice w Qlik Sense, które należy wziąć pod uwagę:

 • Zmieniono proces uwierzytelniania użytkownika. Pole USERID służy do uwierzytelniania wszystkich użytkowników, a pola NTNAME i PASSWORD nie są obsługiwane.
 • Dostęp do sekcji jest stosowany w programie Qlik Sense na podstawie ścisłych reguł wykluczenia. Oznacza to, że wyświetlane są tylko te dane, do których ma się uprawnienia dostępu.

Jeśli masz dostęp do skryptu, ale nie do danych, możesz otworzyć aplikację bez danych, a następnie dokonać edycji skryptu, w tym dostępu do sekcji.

Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie bezpieczeństwem przy użyciu instrukcji Section Access.

Zapis cudzysłowów w analizie zestawów

Zapis cudzysłowów w analizie zestawów w starszych dokumentach QlikView lub w dokumentach utworzonych w starszych wersjach QlikView jest inny niż w Qlik Sense. Może być konieczna modyfikacja niektórych wyrażeń analizy zestawów w Qlik Sense.

Pojedyncze i podwójne cudzysłowy zachowują się identycznie w starym zapisie. Zarówno pojedyncze, jak i podwójne cudzysłowy są interpretowane jako wyszukiwanie. Można używać symboli wieloznacznych (*, ?).

Pojedyncze i podwójne cudzysłowy zachowują się inaczej w nowym zapisie.

Pojedyncze cudzysłowy są interpretowane jako porównanie dosłownych ciągów. Wyszukiwana jest tylko jedna wartość pola, a symbole wieloznaczne nie są dozwolone w szukanym ciągu. Gwiazdka, na przykład, jest interpretowana jako gwiazdka.

Podwójne cudzysłowy są interpretowane jako wyszukiwanie. Dopuszczalne są symbole wieloznaczne oraz operatory relacyjne i można wyszukiwać kilka wartości pola.

Na przykład Suma({$<Country={'Austr*'}>}Sprzedaż) być może trzeba będzie zamienić na Suma({$<Country={"Austr*"}>}Sprzedaż)

Podobnie może zaistnieć potrzeba dokonania zmian w porównaniach liczbowych lub zmiennych. Na przykład Czas trwania={'>3'} być może trzeba będzie zamienić na Czas trwania={">3"}

Zmienne QlikView wykluczone z eksportu

Szereg zmiennych nie jest eksportowany z dokumentu QlikView, ponieważ są istotne tylko dla QlikView lub są obsługiwane w inny sposób w Qlik Sense.

Następujące zmienne nie są eksportowane:

 • Wszystkie zmienne, których nazwy zaczynają się od CD
 • Wszystkie zmienne, których nazwy zaczynają się od FLOPPY
 • QvPath, QvRoot, QvWorkPath, QvWorkRoot
 • WinPath, WinRoot
 • ErrorMode
 • StripComments
 • ScriptErrorCount, ScriptError
 • ThousandSep, DecimalSep, MoneyThousandSep, MoneyDecimalSep, MoneyFormat
 • TimeFormat, DateFormat, TimestampFormat
 • MonthNames, DayNames
 • ScriptErrorDetails, ScriptErrorList
 • OpenUrlTimeout
 • HidePrefix
 • FirstWeekDay
 • BrokenWeeks
 • ReferenceDay
 • FirstMonthOfYear
 • CollationLocale
 • LongMonthNames, LongDayNames