Przeskocz do zawartości głównej

Używanie różnych wydań Qlik Sense

Program Qlik Sense jest dostępny jako rozwiązanie zarządzane przez klienta lub rozwiązanie SaaS. Można go wdrożyć w Microsoft Windows, Kubernetes lub SaaS cloud infrastructure. Platformy te różnią się nieznacznie między sobą.

SaaS editions of Qlik SenseQlik Sense Business i Qlik Sense Enterprise SaaS.

Wersje Qlik Sense zarządzane przez klienta są dostępne w Kubernetes i Microsoft Windows. Qlik Sense Enterprise on Kubernetes wykorzystuje hub w chmurze. Qlik Sense Enterprise on Windows można wdrożyć na miejscu lub w chmurze.

Porządkowanie aplikacji w hubie w chmurze

Aplikacje w hubie w chmurze mogą być oznaczane znacznikami, dzięki którym możliwe jest wyświetlanie powiązanych aplikacji razem. W oparciu o te znaczniki można znakować aplikacje i tworzyć kolekcje oparte na znacznikach. Jeśli inny użytkownik może wyświetlić aplikację, oznacza to, że może wyświetlić wszystkie znaczniki w aplikacji. Aby jednak dodać znaczniki do aplikacji, wymagane są uprawnienia do edycji.

Wspólne opracowywanie aplikacji w przestrzeniach udostępnionych

Windows

Współpraca w zakresie opracowywania aplikacji odbywa się w strumieniu. Użytkownicy posiadający uprawnienia do edycji w strumieni mogą dodawać prywatne arkusze, narracje i zakładki do Twojej opublikowanej aplikacji. Mogą publikować te elementy, aby udostępnić je innym użytkownikom w aplikacji. Te elementy dostępne w społeczności mogą być zatwierdzane przez właścicieli aplikacji, dzięki czemu zostają dołączone do elementów bazowych aplikacji. Elementy bazowe są dołączane, gdy aplikacja jest kopiowana lub pobierana przez innych użytkowników.

SaaS editions of Qlik Sense i Kubernetes

Współpraca w zakresie opracowywania aplikacji odbywa się w przestrzeni. Użytkownicy posiadający uprawnienia do edycji w przestrzeni udostępnionej mogą dodawać prywatne arkusze, narracje i zakładki do aplikacji w przestrzeni. Następnie użytkownicy posiadający uprawnienie do edycji mogą ustawiać ich arkusze, narracje i zakładki jako publiczne. Te elementy nie są dodawane do sekcji społeczności w celu zatwierdzenia, ale są dodawane bezpośrednio do elementów publicznych aplikacji i są dołączane, gdy aplikacja jest kopiowana lub eksportowana. Jakikolwiek użytkownik, który posiada uprawnienie do edycji w przestrzeni, może przejąć prawa własności elementu publicznego, aby dalej nad nim pracować, ustawiając go jako element prywatny.

Ładowanie aplikacji w hubie

Windows

Jeśli chcesz zaplanować ponowne ładowanie aplikacji, Ty lub Twój administrator musicie utworzyć zadanie przeładowania w funkcji Qlik Management Console. Aplikacje można także ładować bezpośrednio w hubie.

SaaS editions of Qlik Sense i Kubernetes

Właściciele aplikacji mogą ładować aplikacje i planować ładowania bezpośrednio z poziomu huba w chmurze.

Kontrolowanie dostępu do aplikacji za pomocą przestrzeni

Windows

To ty kontrolujesz dostęp do aplikacji opublikowanych, publikując je do strumieni. Strumienie są tworzone w QMC, a dostęp do strumieni jest ustawiany w QMC. W przypadku aplikacji opublikowanych obowiązuje ograniczenie dotyczące sposobu dodawania zawartości po jej opublikowaniu. Aktualizacje mogą być wprowadzane do aplikacji poprzez zduplikowanie aplikacji, wprowadzenie zmian, a następnie ponownie opublikowanie aplikacji. Arkusze mogą być dodawane do arkuszy bazowych aplikacji opublikowanej poprzez zatwierdzanie ich.

Aplikacje niepublikowane w obszarze Moje aplikacje są widoczne tylko dla twórcy aplikacji, a po ukończeniu są publikowane do strumieni.

SaaS editions of Qlik Sense i Kubernetes

Nie istnieje pojęcie niepublikowanych lub opublikowanych aplikacji. Użytkownicy mogą udostępniać swoje publikacje bezpośrednio konkretnym użytkownikom albo całemu hubowi w chmurze ze swojej przestrzeni prywatnej. Aplikacje udostępnione mogą być sale modyfikowane i zmieniane przez ich właściciela.

Użytkownicy posiadający licencję Professional mogą również tworzyć przestrzenie udostępnione. W odróżnieniu od strumieni użytkownicy mogą tworzyć przestrzenie udostępnione bezpośrednio w hubie w chmurze. Przestrzenie udostępnione zapewniają kontrolę dostępu do aplikacji. Użytkownikom w przestrzeni udostępnionej przypisywana jest rola właściciela, administratora, edytora lub osoby przeglądającej, co ogranicza działania, które mogą podejmować zarówno w przestrzeni, jak i w aplikacjach w przestrzeni.