Przeskocz do zawartości głównej
Uzyskiwanie dostępu do dużych zestawów danych za pomocą funkcji Direct Discovery

NA TEJ STRONIE

Uzyskiwanie dostępu do dużych zestawów danych za pomocą funkcji Direct Discovery

Direct Discovery umożliwia ładowanie dużych zestawów danych z niektórych źródeł SQL, które mają proste struktury oparte na schemacie gwiazdy, a następnie łączenie ich z danymi w pamięci.

Możliwe jest dokonywanie selekcji względem danych w pamięci oraz danych Direct Discovery w celu uwidocznienia asocjacji między zestawami danych, które są prezentowane w kolorach asocjacji Qlik Sense: zielonym, białym i szarym. Niektóre wizualizacje umożliwiają analizowanie danych z obu zestawów danych jednocześnie, mimo że istnieją ograniczenia dotyczące tego podejścia. Nie jest ono przeznaczone do stosowania w czasie rzeczywistym.

Więcej informacji o ograniczeniach zawiera temat Ograniczenia dotyczące korzystania z Direct Discovery.

InformacjaJednak produkt Direct Discovery nie będzie rozwijany w celu przezwyciężenia tych ograniczeń.

Aplikacje On-demand Qlik Sense zapewniają bardziej elastyczne podejście do ładowania i analizowania źródeł danych big data.

Więcej informacji o aplikacjach On-demand zawiera temat Zarządzanie danymi big data za pomocą aplikacji On-demand.

rozszerza możliwości asocjacyjne modelu danych w pamięci Qlik Sense, ponieważ zapewnia dostęp do dodatkowego źródła danych przez zagregowane zapytanie, które bezproblemowo kojarzy większe zestawy danych z danymi w pamięci. Funkcja Direct Discovery rozszerza możliwości użytkowników biznesowych w zakresie przeprowadzania analiz asocjacyjnych na dużych źródłach danych bez ograniczeń. Możliwe jest dokonywanie selekcji na danych w pamięci oraz danych Direct Discovery w celu uwidocznienia asocjacji między zestawami danych, które są prezentowane w takich samych kolorach, jak asocjacje Qlik Sense: zielonym, białym i szarym. Wizualizacje mogą analizować dane z obu zestawów danych.

Dane dla funkcji Direct Discovery są wybierane przy użyciu specjalnej składni skryptu DIRECT QUERY. Po ustaleniu struktury funkcji Direct Discovery można używać pól Direct Discovery wraz z danymi w pamięci w celu tworzenia obiektów Qlik Sense. Użycie pola Direct Discovery w obiekcie Qlik Sense powoduje automatyczne uruchomienie zapytania SQL w zewnętrznym źródle danych.

Aplikacje On-demand zapewniają kolejną metodę uzyskiwania dostępu do dużych zestawów danych. Aplikacje On-demand — w odróżnieniu od Direct Discovery — zapewniają pełną funkcjonalność Qlik Sense na ukrytym podzbiorze hostowanym w pamięci.

See also