Przeskocz do zawartości głównej

Grupy pól jako wymiary

Jedną z kluczowych różnic między aplikacją Qlik Sense a wieloma innymi przeglądarkami baz danych i narzędziami do przetwarzania analitycznego online (systemami OLAP) jest to, że w Qlik Sense nie trzeba wstępnie definiować żadnych hierarchii danych wejściowych. Wyjątkowa logika wewnętrzna Qlik Sense daje użytkownikowi pełną swobodę dostępu do dowolnego pola jako pełnego wymiaru w dowolnie wybranej kolejności.

Wbudowane funkcje są w pełni wystarczające do realizacji większości celów, ale w niektórych sytuacjach wstępnie zdefiniowana hierarchia może zwiększyć wydajność wyświetlania danych. W Qlik Sense można to osiągnąć przez zdefiniowanie hierarchicznych grup pól jako wymiarów hierarchicznych.

Możliwe jest grupowanie dowolnych pól lub wymiarów wyliczanych.