Przeskocz do zawartości głównej

Tworzenie wymiaru głównego z poziomu przeglądarki modelu danych

Podczas korzystania z aplikacji nieopublikowanej można tworzyć wymiary główne wielokrotnego użycia. Użytkownicy opublikowanej aplikacji będą mieć dostęp do wymiarów głównych, ale nie będą mogli ich modyfikować. Przeglądarka modelu danych nie jest dostępna w opublikowanej aplikacji.

  1. W przeglądarce modelu danych wybierz pole i otwórz panel Podgląd.

  2. Kliknij opcję Dodaj jako wymiar.

    Zostanie otwarte okno dialogowe Utwórz nowe wymiary, w którym widoczne będzie wybrane pole. Nazwa wybranego pola będzie używana jako domyślna nazwa wymiaru.

  3. W razie potrzeby zmień nazwę oraz opcjonalnie dodaj opis, kolor i znaczniki.

  4. Kliknij polecenie Utwórz.
  5. Kliknij przycisk Gotowe, aby zamknąć okno dialogowe.

Wymiar zostanie zapisany na karcie elementów głównych w panelu zasobów.

WskazówkaMożna szybko dodać kilka wymiarów jako elementy główne, klikając polecenie Dodaj wymiar po dodaniu każdego wymiaru. Po skończeniu kliknij przycisk Gotowe.
InformacjaTabele Direct Discovery są oznaczone symbolem Direct Discovery Field w przeglądarce modelu danych.

Więcej informacji zawiera temat Projektowanie wizualizacji za pomocą Direct Discovery.

Dowiedz się więcej