Przeskocz do zawartości głównej

Modyfikatory zestawów z operatorami zestawów

Selekcję w polu można zdefiniować za pomocą operatorów zestawów operujących na różnych zestawach elementów. Na przykład modyfikator <Year = {"20*", 1997} - {2000}> spowoduje wybranie roku 1997 i wszystkich lat zaczynających się na „20” z wyjątkiem roku 2000.

Examples and results:  

Przykłady operatorów
Przykłady Wyniki
sum( {$<Product = Product + {OurProduct1} – {OurProduct2} >} Sales ) Zwraca wartość sprzedaży dla bieżącej selekcji, ale po dodaniu produktu OurProduct1 do listy wybranych produktów, a usunięciu z niej produktu OurProduct2.
sum( {$<Year = Year + ({“20*”,1997} – {2000}) >} Sales )

Zwraca wartość sprzedaży dla bieżącej selekcji, ale z dodatkowymi selekcjami w polu „Year”: 1997 i wszystkie lata zaczynające się na „20”, ale nie sam rok 2000.

Jeśli jednak rok 2000 jest uwzględniony w bieżącej selekcji, to po zastosowaniu modyfikacji będzie nadal uwzględniony.

sum( {$<Year = (Year + {“20*”,1997}) – {2000} >} Sales )

Zwraca prawie ten sam wynik, co wyrażenie w poprzednim przykładzie, ale w tym przypadku rok 2000 zostanie wykluczony, nawet jeśli początkowo zawierał się w początkowej selekcji. Ten przykład ilustruje, jak ważne w niektórych przypadkach mogą być nawiasy określające pierwszeństwo.

sum( {$<Year = {“*”} – {2000}, Product = {“*bearing*”} >} Sales )

Zwraca wartość sprzedaży dla bieżącego wyboru ale z nowym wyborem w polu „Year”: wszystkie lata poza rokiem 2000 i tylko dla produktów zawierających ciąg „bearing”.