Przeskocz do zawartości głównej

RangeSum — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja RangeSum() zwraca sumę zakresu wartości. Wszystkie wartości nieliczbowe są traktowane jako 0, w odróżnieniu od działania operatora +.

Syntax:  

RangeSum(first_expr[, Expression])

Return data type: numeric

Arguments:  

Argumenty tej funkcji mogą zawierać funkcje międzywierszowe, które same zwracają listę wartości.

Argumenty
ArgumentOpisu
first_exprWyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
ExpressionOpcjonalne wyrażenia lub pola zawierające mierzony zakres danych.

Limitations:  

Funkcja RangeSum interpretuje wszelkie wartości nieliczbowe jako wartość 0, w przeciwieństwie do operatora +.

Examples and results:  

Przykłady
Przykłady Wyniki
RangeSum (1,2,4)

Zwraca wartość 7

RangeSum (5,'abc') Zwraca wartość 5
RangeSum (null( ))

Zwraca wartość 0

Example:  

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

RangeTab3:

LOAD recno() as RangeID, Rangesum(Field1,Field2,Field3) as MyRangeSum INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

Tabela wynikowa przedstawia zwrócone wartości MyRangeSum dla każdego z rekordów w tabeli.

Tabela wynikowa
RangeID MyRangeSum
1 21
2 12
3 18
4 38
5 19
6 15

Przykład z wyrażeniem:

RangeSum (Above(MyField,0,3))

Zwraca wartość sumy trzech wartości z kolumny MyField) dla bieżącego wiersza oraz dwóch wierszy powyżej niego. Jeśli trzeci argument ma wartość 3, funkcja Above() zwraca trzy wartości (o ile istnieje wystarczająca liczba wierszy powyżej), które stanowią dane wejściowe dla funkcji RangeSum().

Dane zastosowane w przykładach:

WskazówkaAby przykład działał zgodnie z oczekiwaniami, wyłącz sortowanie pola MyField.
Dane przykładowe
MyField RangeSum(Above(MyField,0,3))
10 10

2

12
8 20
18 28
5 31
9 32

Dane zastosowane w przykładach:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

2

8

18

5

9

] ;