Przeskocz do zawartości głównej

RangeOnly — funkcja skryptu i funkcja wykresu

RangeOnly() to funkcja podwójna zwracająca wartość, jeśli wynikiem wyrażenia jest dokładnie jedna, unikatowa wartość. W przeciwnym razie zwracana jest wartość NULL.

Syntax:  

RangeOnly(first_expr[, Expression])

Return data type: dual

Arguments:  

Argumenty tej funkcji mogą zawierać funkcje międzywierszowe, które same zwracają listę wartości.

Argument Opis
first_expr Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
Expression Opcjonalne wyrażenia lub pola zawierające mierzony zakres danych.

Examples and results:  

Przykłady Wyniki
RangeOnly (1,2,4)

Zwraca wartość NULL

RangeOnly (5,'abc') Zwraca wartość NULL
RangeOnly (null( ), 'abc')

Zwraca wartość 'abc'

RangeOnly(10,10,10) Zwraca wartość 10

Dowiedz się więcej