Przeskocz do zawartości głównej

Mode — funkcja wykresu

Funkcja Mode() zwraca wartość najczęściej występującą w agregowanych danych (wartość modalną). Funkcja Mode() może przetwarzać zarówno wartości tekstowe, jak i liczbowe.

Syntax:  

Mode({[SetExpression] [TOTAL [<fld {,fld}>]]} expr)

Return data type: dual

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
expr Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
SetExpression Funkcja agregacji będzie domyślnie dokonywać agregacji na zbiorze możliwych wierszy zdefiniowanym przez selekcję. Alternatywny zestaw wierszy można zdefiniować za pomocą wyrażenia analizy zestawów.
TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest wykonywane względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji, nie tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów wykresu.

Korzystając z polecenia TOTAL [<fld {.fld}>], gdzie po kwalifikatorze TOTAL podana jest lista nazw pól stanowiących podzbiór zmiennych wymiarów wykresu, można utworzyć podzbiór wszystkich możliwych wartości.

Określenie zakresu agregacji

Examples and results:  

Dane
Customer Product UnitSales UnitPrice
Astrida AA 4 16
Astrida AA 10 15
Astrida BB 9 9
Betacab BB 5 10
Betacab CC 2 20
Betacab DD - 25
Canutility AA 8 15
Canutility CC - 19
Przykłady i wyniki
Przykłady Wyniki

Mode(UnitPrice)

Wybierz Customer A.

15, ponieważ jest to najczęściej występująca wartość w kolumnie UnitSales.

Zwraca wartość NULL (-). Żadna wartość pojedyncza nie występuje częściej niż pozostałe.

Mode(Product)

Wybierz Customer A.

AA, ponieważ jest to najczęściej występująca wartość w kolumnie Product.

Zwraca wartość NULL (-). Żadna wartość pojedyncza nie występuje częściej niż pozostałe.

Mode(TOTAL UnitPrice)

15, ponieważ kwalifikator TOTAL informuje o tym, że najczęściej występującą wartością jest nadal 15, nawet bez uwzględnienia wymiarów wykresu.

Wybierz Customer B.

Mode({1} TOTAL UnitPrice)

15, niezależnie od dokonanej selekcji, ponieważ wyrażenie Set Analysis {1} określa zestaw rekordów, które zostaną ocenione w kategorii ALL, bez względu na dokonaną selekcję.

Dane zastosowane w przykładach:

ProductData:

LOAD * inline [

Customer|Product|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|4|16

Astrida|AA|10|15

Astrida|BB|9|9

Betacab|BB|5|10

Betacab|CC|2|20

Betacab|DD||25

Canutility|AA|8|15

Canutility|CC||19

] (delimiter is '|');