Przeskocz do zawartości głównej

Tworzenie analizy z drążeniem i z hierarchiami

Określenie, które grupy w modelu logicznym mają relację hierarchiczną umożliwia Insight Advisor oferowanie analizy z rozbiciem pośród konkretnych hierarchii oraz lepsze wykrywanie zależności pośród grup.

Hierarchie modeli logicznych są tworzone i zarządzane w Hierarchiach. Hierarchie są opcjonalne dla logiki biznesowej.

Hierarchie umożliwiają drążenie z rozbiciem w rekomendacjach (np. Sales według Product category, Product sub-category i Product). Hierarchie pomagają też funkcji Insight Advisor uniknąć mieszania elementów geograficznych w rekomendacjach. Na przykład utworzenie hierarchii dla Supplier CountySupplier City oraz dla Customer Country i Customer City zapobiega ich użyciu w błędnych kombinacjach, takich jak Supplier Country i Customer City.

Hierarchie są również używane w asocjacyjnych wnioskach do wykrywania zależności podczas dokonywania selekcji. Na przykład po wybraniu Szwecji na wykresie Wniosków, a następnie wybraniu jedynie wartości szwedzkich miast na innym wykresie, który używa pola City.

Hierarchie można edytować lub usuwać, klikając i wybierając Edytuj lub Usuń.

Tworzenie hierarchii

  1. Kliknij Utwórz hierarchię
  2. Wprowadź nazwę hierarchii.
  3. Dodaj grupy do hierarchii w kolejności od najniższego poziomu w hierarchii do najwyższego poziomu w hierarchii.
  4. Kliknij polecenie Utwórz.