Przeskocz do zawartości głównej

Edycja wizualizacji głównej

W przypadku aktualizacji wizualizacji w elementach głównych zmiany zostaną odzwierciedlone we wszystkich wystąpieniach wizualizacji głównej.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W widoku arkusza kliknij Edit Edytuj arkusz na pasku narzędzi.

  Z lewej strony zostanie wyświetlony panel zasobów.

 2. Kliknij Linked Object aby wyświetlić elementy główne.
 3. Kliknij wizualizację do edycji.

  Zostanie otwarty podgląd.

 4. Kliknij Edit u dołu podglądu.

  Jeśli wizualizacja jest używana w arkuszu, wówczas zostanie wyświetlone okno dialogowe z informacją o tym, że wszelkie zmiany wprowadzone do wizualizacji głównej zostaną zastosowane do wszystkich jej wystąpień na arkuszach.

 5. Kliknij przycisk OK.

  Wizualizacja zostanie otwarta do edycji.

 6. Wprowadź zmiany. Aby zakończyć edycję, kliknij w prawym górnym rogu wizualizacji opcję Gotowe.

Wizualizacja zostanie zaktualizowana, a zmiany zostaną odzwierciedlone we wszystkich jej wystąpieniach.

WskazówkaMożesz także edytować element główny z jego podglądu. W celu otwarcia podglądu kliknij element w obszarze elementów głównych.