Przeskocz do zawartości głównej

Panel zasobów

Panel zasobów zawiera zestaw elementów, których można użyć w wizualizacjach podczas tworzenia aplikacji lub tworzenia arkusza w opublikowanejaplikacji.

Zawiera dostępne wykresy, elementy główne i pola danych w aplikacji. Panel zasobów jest wyświetlany po lewej stronie edytowanego arkusza.

Wizualizacje, wymiary i miary wielokrotnego użytku można zapisać jako elementy główne. Elementy te mogą być edytowane i aktualizowane w ramach wszystkich wystąpień w aplikacji.

W panelu zasobów można znaleźć następujące sekcje:

Pola

Niedostępne w aplikacji publikowanej.

W obszarze Pola Fields można znaleźć wszystkie pola modelu danych aplikacji.

Więcej informacji zawiera temat Pola.

Filtry

Gdy lista Filtruj wg tabeli przedstawia wartość Wszystkie tabele, wówczas na liście widoczne są wszystkie pola danych w aplikacji. Aby wyświetlić pola z określonej tabeli, można wybrać tabelę z listy.

Więcej informacji o sugerowanych wizualizacjach zawiera temat Tworzenie wizualizacji w oparciu o sugestie dotyczące wykresu programu Insight Advisor.

Wizualizacje

Można również przeciągać i upuszczać pola do arkusza, aby tworzyć wizualizacje na podstawie sugestii dotyczących wykresów w programie Qlik Sense.

Po kliknięciu pola można utworzyć miarę (klikając Meaure) lub wymiar (klikając Dimension - Single). Nowe miary lub wymiary są dodawane do elementów głównych. Po kliknięciu Drop here pole jest dodawane do wybranej wizualizacji albo do arkusza (jeśli nie wybrano żadnej wizualizacji).

Tworzenie miar kalendarzowych

Miary kalendarzowe można tworzyć, klikając pole prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierając opcję Utwórz miary kalendarzowe. Miary kalendarzowe są dodawane do elementów głównych.

Więcej informacji zawiera temat Tworzenie miar kalendarzowych.

Data i godzina

Wszystkie pola daty są oznaczone literą Date and time i mogą być rozwinięte w celu zastosowania atrybutów daty i czasu właściwych dla danego pola. Atrybuty daty i czasu są tworzone automatycznie po użyciu polecenia Dodaj dane. Jeśli do załadowania danych użyto skryptu ładowania danych, atrybuty daty i czasu trzeba utworzyć za pomocą pól pochodnych.

Więcej informacji zawiera temat Pola daty i czasu.

Dane mapy

Wszystkie pola rozpoznane jako punkty geolokalizacyjne w wizualizacjach map zostają oznaczone znakiem Map.

Więcej informacji zawiera temat Ładowanie danych Twojej mapy.

Dodaj

Nowe dane można dodawać do aplikacji za pomocą przycisku Dodaj, który znajduje się u dołu. Następnie należy odświeżyć dane w aplikacji.

Więcej informacji zawiera temat Dodawanie danych do aplikacji.

Elementy główne.

Opcja Elementy główne Linked Object służy do tworzenia i zapisywania wielokrotnie używanych wymiarów, miar i wizualizacji w postaci elementów głównych.

Więcej informacji o elementach głównych zawiera temat Ponowne używanie zasobów z elementami głównymi.

Więcej informacji o wymiarach i miarach zawierają tematy Wymiary i Miary.

Więcej informacji o tworzeniu wizualizacji z elementami głównymi zawiera temat Ponowne używanie wizualizacji z wizualizacją główną.

Wykresy

Opcja Wykresy Chart umożliwia budowanie wizualizacji.

Lista wszystkich typów wykresów, których można użyć w celu budowania wizualizacji. Typy te są domyślnie dostępne w Qlik Sense. Po dodaniu wykresu do arkusza można dodawać do niego wymiary i miary, aby połączyć go z modelem danych.

Więcej informacji o wizualizacjach zawiera temat Wizualizacje.

Obiekty niestandardowe

Aplikacje można rozszerzać, korzystając z niestandardowych rozszerzeń i widgetów wizualizacji w obszarze Obiekty niestandardowe Extension.

Więcej informacji o obiektach niestandardowych zawiera temat Tworzenie wizualizacji z użyciem obiektu niestandardowego.

Wyszukiwanie

Znajdź zasoby za pomocą pola wyszukiwania. Po rozpoczęciu wpisywania ciągu w polu wyszukiwania wyświetlone zostaną wszystkie pozycje, których nazwa lub znacznik zawiera szukany ciąg.

Więcej informacji zawiera temat Wyszukiwanie w panelu zasobów.

Dowiedz się więcej