Przeskocz do zawartości głównej

Bar & area chart

Wykres słupkowy i warstwowy (Bar & area chart) może posłużyć do tworzenia prostych lub skumulowanych wykresów słupkowych i warstwowych. Wykresy te można rozszerzać za pomocą przejść i łączników. Można także użyć opcji 100% bar chart (Wykres słupkowy 100%), aby wszystkie skumulowane słupki miały tę samą wysokość. Rozszerzenie Bar & area chart jest zawarte w pakiecie Visualization bundle.

Wymiary oraz miary wykresu słupkowego i warstwowego
Wymiary Miary Wynik
brak wymiaru maksymalnie 10 miar Prosty wykres słupkowy z jednym słupkiem dla każdej miary.
1 wymiar 1 miara Prosty wykres słupkowy z jednym słupkiem dla każdej wartości wymiaru.
1 wymiar maksymalnie 5 miar Skumulowany wykres słupkowy z jednym słupkiem dla każdej wartości wymiaru lub wykres warstwowy.
2 wymiary 1 miara Skumulowany wykres słupkowy z jednym słupkiem dla każdej wartości pierwszego wymiaru lub wykres warstwowy. Każdy słupek będzie pokazywać wartość miary dla każdej z wartości drugiego wymiaru.

Przykłady użycia wykresu słupkowego i warstwowego

Poniżej przedstawiono kilka przykładowych wykresów, które można utworzyć za pomocą wykresu słupkowego i warstwowego.

100% skumulowany wykres słupkowy

W tym przykładzie tworzony jest skumulowany wykres słupkowy, w którym każdy słupek ma taką samą wysokość. Może on posłużyć do porównywania segmentów słupków względem siebie, ale nie ich wartości bezwzględnych.

Potrzebny będzie wykres z dwoma wymiarami i jedną miarą. Ustaw następujące właściwości:

 • Wygląd > Prezentacja > 100% bars (Słupki 100%) = 100% bars (Słupki 100%)
 • Wygląd > Prezentacja > Grid height relative to max bar (Wysokość siatki względem maks. słupka) = 1
 • Wygląd > Kolory i legenda >Single Colors (Pojedyncze kolory) = Multi-color (Wielokolorowe)

Bullet chart visualization.

Wykres słupkowy i warstwowy, w którym wyświetlane skumulowane słupki mają równą wysokość.

Do tego wykresu można dodać łączniki. Ustaw następujące dodatkowe właściwości:

 • Wygląd > Prezentacja > Show bar connectors (Pokaż łączniki słupków) = Bars with connectors (Słupki z łącznikami)
 • Wygląd > Prezentacja > Bar spacing (Odstępy między słupkami) = 0,5
 • Wygląd > Prezentacja > Outer bar spacing (Odstępy zewnętrzne między słupkami) = 0

Bullet chart visualization.

Wykres słupkowy i warstwowy, w którym wyświetlane skumulowane słupki mają równą wysokość i w którym są używane łączniki.

Wykres warstwowy

W tym przykładzie tworzony jest wykres warstwowy. Można w nim użyć tego samego zestawu danych, co w poprzednich przykładach. Ustaw następujące właściwości:

 • Wygląd > Prezentacja > 100% bars (Słupki 100%) = Not 100% (Nie 100%)
 • Wygląd > Prezentacja > Grid height relative to max bar (Wysokość siatki względem maks. słupka) = 1,1
 • Wygląd > Prezentacja > Show bar connectors (Pokaż łączniki słupków) = Bars with connectors (Słupki z łącznikami)
 • Wygląd > Prezentacja > Bar spacing (Odstępy między słupkami) = 1
 • Wygląd > Prezentacja > Outer bar spacing (Odstępy zewnętrzne między słupkami) = 0

Bullet chart visualization.

Wykres warstwowy

Podobnie jak w przypadku skumulowanego wykresu słupkowego, można utworzyć 100% wykres warstwowy, zmieniając w tym celu następujące właściwości:

 • Wygląd > Prezentacja > 100% bars (Słupki 100%) = 100% bars (Słupki 100%)
 • Wygląd > Prezentacja > Grid height relative to max bar (Wysokość siatki względem maks. słupka) = 1

Bullet chart visualization.

Wykres warstwowy 100%

Zmiana wyglądu wykresu

Wygląd wykresu można dostosować.

Dodawanie łączników

Między słupkami można dodać łączniki, ustawiając w tym celu właściwość Wygląd > Prezentacja > Show bar connectors (Pokaż łączniki słupków) na wartość Bars with connectors (Słupki z łącznikami). Szerokość łączników można dostosować za pomocą ustawienia Bar spacing (Odstępy między słupkami). W przypadku ustawienia właściwości Bar spacing (Odstępy między słupkami) na wartość 1 otrzymamy wykres warstwowy.

Ustawianie skumulowanych słupków na 100%

Istnieje możliwość ustawienia równej wysokości wszystkich słupków, aby porównywać segmenty słupków względem siebie. Ustaw właściwość Wygląd > Prezentacja > 100% bars (Słupki 100%) = 100% bars (Słupki 100%).

Dodawanie przejść

Do wykresu można dodać efekty przejść wyświetlane podczas jego aktualizowania. W tym celu należy zmienić ustawienia w sekcji Wygląd > Przejścia.

Ograniczenia

Informacje dotyczące ograniczeń ogólnych zawiera temat Ograniczenia.

 • Ujemne wartości miar nie są obsługiwane.