Przeskocz do zawartości głównej

Akumulacja wartości z wymiaru w tabeli

NA TEJ STRONIE

Akumulacja wartości z wymiaru w tabeli

W tym przykładzie pokazano, w jaki sposób używać tabeli w celu porównywania danych skumulowanych z jednego wymiaru.

Zestaw danych

W tym przykładzie użyjemy pliku danych, który jest dostępny w Qlik Sense Kurs — tworzenie aplikacji. Pobierz i wyodrębnij kurs. Plik jest dostępny w folderze Tutorials source:

 • Sales.xls

Aby pobrać plik, przejdź do Kurs — tworzenie aplikacji.

Dodaj ten plik danych do pustej aplikacji. Załadowany zestaw danych zawiera dane sprzedaży.

Miara

Jako miary użyjemy wolumenu sprzedaży. Miara zostanie utworzona w obszarze Elementy główne:

 • Sales z wyrażeniem Sum(Sales). To jest suma wolumenu sprzedaży.

Wizualizacja

Dodajemy tabelę do arkusza i ustawiamy następujące właściwości danych:

 • Wymiar: Year (Date.Year).
 • Wymiar: Month (Date.Month).
 • Miara: Sales; miara, która została uprzednio utworzona.

Następuje utworzenie poniższej tabeli, której kolumny pokazują rok, miesiąc i sumę sprzedaży z poszczególnych miesięcy.

Opcję Sortowanie należy ustawić, wybierając opcje Year (Rok) > Month (Miesiąc) > Sales (Sprzedaż).

Akumulacja

W celu skumulowania danych sprzedaży z jednego wymiaru musimy ustawić dodatkową właściwość danych:

 • Miara: Sales; miara, która została uprzednio utworzona.

Tę miarę dodajemy dwukrotnie w celu ponownego wykorzystania na potrzeby kumulacji. W tym celu musimy zastosować modyfikator względem naszej miary Sales.

Wykonaj następujące czynności:

 • W obszarze Miara: Sales ustaw Modyfikator na Accumulation. Spowoduje to ustawienie tej miary na akumulację z jednego wymiaru.
 • Ustaw Modyfikator>Wymiar na wartość Month. Spowoduje to ustawienie wymiaru, z którego będzie odbywać się akumulacja.
 • Upewnij się, że opcja Po wszystkich wymiarach jest wyłączona. Chcemy, aby akumulacja była restartowana na początku każdego roku.

Nasza tabela zmieni się w przedstawiony sposób, a ostatnia kolumna będzie przedstawiała sprzedaż, która kumuluje się z miesiąca na miesiąc w obrębie każdego roku.

Dobrą praktyką jest nadawanie wykresom takich tytułów, które odzwierciedlają ich zawartość. Dlatego należy rozważyć zmianę tytułów kolumn tabeli w taki sposób, aby odzwierciedlały to, że ostatnia kolumna zawiera akumulację sprzedaży.

Nasze dane z roku 2014 są niewystarczające, ponieważ kończą się w miesiącu June. Aby uzyskać lepsze porównanie między wartościami skumulowanej sprzedaży ze wszystkich trzech lat, wybierzemy bardziej odpowiedni zakres miesięcy — od January do June.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Gotowe.
 2. Zaznacz wszystkie miesiące od January do June i potwierdź wybór.

Nasza tabela zmieni się w przedstawiony sposób, a sprzedaż będzie skumulowana od miesiąca January do miesiąca June w obrębie każdego roku.

Wnioski

Tabela pokazuje wielkość sprzedaży z każdego miesiąca pogrupowaną w lata. Dzięki akumulacji sprzedaży w obrębie poszczególnych lat uzyskujemy lepszy wgląd w wolumen sprzedaży w każdym roku. Dokonaliśmy wyboru miesięcy od January do June, aby porównać ten sam zakres miesięcy między trzema latami. W ostatniej kolumnie tabeli widzimy, że dotychczasowa skumulowana sprzedaż z roku 2014 jest większa niż skumulowana sprzedaż z roku 2012, ale nie jest tak wysoka, jak sprzedaż z roku 2013.