Przeskocz do zawartości głównej

Warstwy obszaru

NA TEJ STRONIE

Warstwy obszaru

Warstwa obszaru przedstawia na mapie obszary, takich jak kraje, stany, Używając geometrii wielokątnej załadowanej do pola, taka warstwa może przedstawiać dowolny obszar niestandardowy.

Dzięki warstwie obszaru poszczególne wartości wymiarów odpowiadają prezentowanemu obszarowi. Używanie kolorów z warstwą obszaru pozwala na przedstawianie różnych wartości miar dla obszarów. W panelu właściwości w ścieżce Wygląd > Kolory i legenda należy w polu Kolory ustawić wartość Niestandardowe w miejscach, w których dostępne są opcje Wg miar i Wg wyrażenia.

Mapa z warstwą obszaru przedstawiającą australijskie stany i terytoria pokolorowane według populacji.

Map with area layer.

Dodawanie warstwy obszaru

Wykonaj następujące czynności:

  1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

    • Przeciągnij i upuść pole na mapę, wybierz opcję Dodaj jako nową warstwę, a następnie wybierz opcję Dodaj jako warstwę obszaru.
    • W obszarze Warstwy w panelu właściwości kliknij opcję Dodaj warstwę, a następnie wybierz opcję Warstwa obszaru. W obszarze Wymiary kliknij opcję Dodaj i wybierz pole zawierające dane obszaru, które zostanie użyte jako wymiar.
  2. Jeśli pojawią się problemy z lokalizacjami punktów, dostosuj ustawienia lokalizacji w obszarze Lokalizacje w panelu właściwości.

    Ograniczanie zasięgu lokalizacji w warstwach mapy

Gdy warstwa zostanie dodana, możesz dostosować jej ustawienia w panelu właściwości. Więcej informacji na temat ustawień zawiera temat Właściwości mapy.