Przeskocz do zawartości głównej
Tworzenie zmiennej

NA TEJ STRONIE

Tworzenie zmiennej

Zmienna w Qlik Sense to nazwana encja zawierająca wartość. Jeśli w wyrażeniu jest używana zmienna, wówczas jest zastępowana jej wartością lub definicją. Zmienne są definiowane z użyciem podglądu zmiennych albo w skrypcie przy użyciu edytora skryptu ładowania danych.

Nową zmienną można utworzyć z poziomu przeglądu zmiennych podczas edytowania arkusza w nieopublikowanej aplikacji.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Podczas edycji arkusza kliknij Variables na pasku edycji, aby otworzyć przegląd zmiennych.

  Zostaje otwarte okno przeglądu zmiennych

 2. Kliknij polecenie Utwórz nową.

  Zostają wyświetlone następujące pola wejściowe dla zmiennej:

  • Nazwa (pole obowiązkowe)
  • Definicja
  • Opis
  • Znaczniki

  Naciśnij przycisk Esc lub kliknij ikonę Delete , jeśli chcesz anulować tworzenie nowej zmiennej. Jeśli wszystkie pola wejściowe są puste, proces tworzenia nowej zmiennej można również anulować przez kliknięcie poza sekcją nowej zmiennej w przeglądzie zmiennych albo przez kliknięcie poza oknem przeglądu zmiennych.

 3. Podaj nazwę zmiennej (obowiązkowe). Nazwa powinna zostać wybrana na podstawie następujących wskazówek:

  • Nie można zmieniać nazwy po utworzeniu zmiennej.
  • Należy użyć litery jako pierwszego znaku (zamiast cyfry albo symbolu).
  • Nie zaleca się nadawania zmiennej nazwy takiej samej, jaką ma pole lub funkcja w programie Qlik Sense.

   Więcej informacji zawiera temat Interpretacja nazw.

  • Niektóre znaki mają specjalne zastosowanie w wyrażeniach Qlik Sense, nie należy zatem w nazwach używać następujących znaków: $ ( ) [ ] "
  • Nazwa musi być niepowtarzalna. Nazwa zmiennej nie może być identyczna z nazwą zmiennej zarezerwowanej lub zmiennej systemowej. Zmienne takie nie są wyszczególnione w przeglądzie zmiennych, ale jeśli nie jest możliwe użycie określonej nazwy, nawet jeśli nie można znaleźć jej duplikatu w przeglądzie zmiennych, można założyć, że zmienna zarezerwowana lub zmienna systemowa taką samą nazwę już ma.

  • Długie nazwy nie są zalecane. Jeśli nazwa zmiennej jest zbyt długa, nazwa taka nie może być w pełni wyświetlona w przeglądzie zmiennych.
 4. Utwórz definicję zmiennej (opcjonalnie). Aby w tym celu otworzyć edytor wyrażeń, kliknij Expression.

  Więcej informacji zawiera temat Korzystanie z edytora wyrażeń.

  Example:  

  Ustaw wartość zmiennej na datę bieżącą definiowaną jako numer: 

  Num(Today())

 5. Podaj opis zmiennej (opcjonalnie).

 6. Dodaj znaczniki, wpisując je i kliknij przycisk Add tag lub naciśnij klawisz Enter (opcjonalnie).

 7. Zapisz zmienną. W tym celu kliknij @. Zmienną można zapisać przez kliknięcie poza sekcją nowej zmiennej w przeglądzie zmiennych albo przez kliknięcie poza oknem przeglądu zmiennych.

  Zmienna została dodana na górze listy i jest oznaczona jako Nowa.

Nowa zmienna została utworzona.