Przeskocz do zawartości głównej

Eksportowanie — rozwiązywanie problemów

W tej sekcji opisano problemy, jakie mogą występować podczas eksportowania danych lub narracji w Qlik Sense.

Użytkownicy anonimowi nie mogą eksportować danych aplikacji

Chcę zezwolić anonimowym użytkownikom na eksportowanie danych, na przykład eksport w postaci obrazu/pliku pdf/danych do wizualizacji.

Possible cause  

Nie istnieje żadna reguła zabezpieczeń, która pozwalałaby na nadanie anonimowym użytkownikom prawa do eksportowania danych.

Proposed action  

Możesz pozwolić anonimowym użytkownikom na eksportowanie danych, tworząc kopię reguły zabezpieczeń ExportAppData i modyfikując tę kopię w taki sposób, aby zawierała tylko zapis resource.HasPrivilege("read") w obszarze Conditions. Więcej informacji zawiera temat Reguły zabezpieczeń zainstalowane w Qlik Sense (tylko w języku angielskim).

Nie mogę wyeksportować wizualizacji jako obrazu

Próbuję wyeksportować wizualizację jako obraz, ale eksport kończy się niepowodzeniem.

Possible cause  

Wizualizacja, którą chcesz wyeksportować, jest za duża. Rozmiar eksportowanego obrazu nie może przekraczać 2000 x 2000 pikseli.

Proposed action  

W oknie dialogowym Ustawienia obrazu wybierz podczas eksportu przycisk Niestandardowe i ustaw rozmiar obrazu 2000 x 2000 pikseli.

W plikach PDF mam puste znaki

W plikach PDF utworzonych podczas eksportowania narracji z etykietami w języku japońskim, koreańskim, chińskim uproszczonym lub chińskim tradycyjnym, występują puste znaki.

Possible cause  

W przypadku eksportowania narracji z tymi językami wymagana jest odpowiednia czcionka, ponieważ w przeciwnym wypadku używana będzie domyślna czcionka Times New Roman. Czcionka Times New Roman nie obsługuje języka japońskiego, koreańskiego, chińskiego uproszczonego ani chińskiego tradycyjnego.

Dotyczy to tylko tekstu w obiektach tytułu lub akapitu w narracji. Nie dotyczy to wizualizacji osadzonych.

Jeśli w ustawieniu CollationLocale dla aplikacji w edytorze ładowania danych zadeklarowano język ja, ja-JP, ko, ko-KR, zh-CN, zh-TW, wówczas funkcja eksportowania użyje pierwszej dostępnej czcionki z poniższych list uporządkowanych w celu wygenerowania pliku PDF:

Dostępne czcionki
Język CollationLocale Stos czcionek
Chiński uproszczony SimSun, SimHei, FangSong
Chiński tradycyjny PMingLiU, MingLiU, Microsoft JhengHei, Microsoft JhengHei UI
Japoński Meiryo, Meiryo UI, Yu Gothic, Yu Gothic UI, MS UI Gothic
Koreański Malgun Gothic, BatangChe

Jeśli czcionka z powyższej listy nie zostanie znaleziona, znaki w narracji wymagające czcionki języka chińskiego, koreańskiego lub japońskiego nie będą drukowane. Zostanie tylko puste miejsce.

Proposed action  

W celu wyeksportowania pliku PDF dla używanego języka należy zainstalować jedną z używanych czcionek. Czcionki nie można wybrać, ponieważ system używa tylko czcionek z tabeli w podanej kolejności.

Należy się upewnić, że używane są etykiety w tym samym języku, który jest ustawiony w CollationLocale. Jeśli języki będą się różnić, wówczas tylko niektóre języki będą poprawnie wyświetlane w utworzonym raporcie.

Języki czytane od prawej do lewej, takie jak arabski lub hebrajski, aktualnie nie są obsługiwane dla etykiet.

Moja tabela została wyeksportowana, ale teraz brakuje wiersza sumy

Tabela została przeze mnie wyeksportowana z wizualizacji, ale wyeksportowany plik nie zawiera wiersza z obliczeniem sum.

Possible cause  

Eksportowane są tylko rzeczywiste dane zawarte w tabeli.

Proposed action  

Ponownie utwórz obliczenie sum w wyeksportowanym pliku.

Arkusz został wyeksportowany, ale tabele widoku danych zostały ponownie zmienione na wizualizacje

Udało mi się wyeksportować cały arkusz, ale wizualizacje, które zostały zmienione na tabele danych, ponownie uległy zmianie w pierwotne wizualizacje.

Possible cause  

Nie można wyeksportować widoku danych wizualizacji.

Proposed action  

Wyeksportuj dane każdej wizualizacji, korzystając z opcji Eksportuj dane.