Przeskocz do zawartości głównej

Narzędzia narracyjne

Podczas korzystania z narracji dostępny jest zestaw narzędzi i bibliotek, dzięki którym można nadać tworzonej narracji atrakcyjny wygląd.

Narzędzia narracyjne
Element interfejsu użytkownika Opis
Å Biblioteka migawek ze wszystkimi migawkami zarejestrowanymi przez użytkownika.
/ Obiekty tekstu z różnymi stylami tekstu (takimi jak tytuł i akapit).
É Biblioteka kształtów z różnymi kształtami (na przykład prostokąty, okręgi, linie i strzałki).
Ñ Biblioteka efektów z zestawem efektów wizualnych, które można zastosować do migawek.
0 Obiekty multimediów z różnymi typami multimediów (na przykład grafika).
4 Biblioteka arkuszy z arkuszami w aplikacji, które można wstawić do narracji jako aktywne arkusze danych.