Przeskocz do zawartości głównej

Porządkowanie slajdów

Ta sekcja zawiera informacje na temat porządkowania i usuwania slajdów w celu nadania narracji potrzebnej struktury.

Powielanie slajdu w narracji

Slajd w narracji można powielić.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij narrację do edycji.

  Narracja zostanie otwarta z miniaturami slajdów po lewej stronie.

 2. Długo dotknij/kliknij prawym przyciskiem myszy slajd do powielenia.

 3. Wybierz polecenie Powiel.

Powielony slajd zostanie umieszczony poniżej slajdu oryginalnego.

Zmiana kolejności slajdów na osi czasu

Podczas edytowania narracji można przesuwać slajdy na osi czasu.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Na osi czasu długo dotknij/kliknij i przytrzymaj slajd do przesunięcia.

 2. Przeciągnij ten slajd w nowe miejsce.

W nowym miejscu między slajdami powstanie przerwa, w której zostanie umieszczony slajd.

Usuwanie slajdów z narracji

Wykonaj następujące czynności:

 1. Na osi czasu w widoku narracji długo dotknij/kliknij prawym przyciskiem myszy slajd do usunięcia.

  Otworzone zostanie menu skrótów tego slajdu.

 2. Kliknij polecenie Usuń slajd.

Slajd został usunięty z narracji i osi czasu.