Przeskocz do zawartości głównej

Krok do przodu albo do tyłu w selekcjach

Dokonane selekcje są zapisywane jako elementy na pasku selekcji nad arkuszem.

Pasek selekcji z opcjami do przechodzenia do przodu i do tyłu w historii selekcji, a także do kasowania wszystkich selekcji.

Selections bar with three selections, one is locked.

Po lewej stronie paska selekcji dostępne są trzy opcje: jedna dotyczy dania kroku do tyłu w historii selekcji, druga — kroku do przodu, a trzecia — wyczyszczenia wszystkich selekcji. Na zrzucie ekranu dostępna jest opcja kroku do tyłu, a opcja kroku do przodu jest niedostępna. To typowa sytuacja, gdy nie dokonano kroku do tyłu w historii selekcji.

Kliknięcie < cofa o krok do tyłu w historii selekcji. Takie cofanie może następować aż do pierwszej selekcji dokonanej w ramach danej sesji. Nawet jeśli selekcja została zablokowana, można powrócić do stanu sprzed dokonania tej selekcji. Zablokowana selekcja ma znak [ przed nazwą wymiaru. Na zrzucie ekranu wymiar Region jest zablokowany.

Kliknięcie = przenosi o krok do przodu w historii selekcji.

Kliknięcie : czyści wszystkie selekcje z wyjątkiem selekcji zablokowanych.