Przeskocz do zawartości głównej

Wyrażenia skryptu

NA TEJ STRONIE

Wyrażenia skryptu

Wyrażeń można używać zarówno w instrukcjach LOAD, jak i w instrukcjach SELECT. Opisane tu reguły składniowe mają zastosowanie do instrukcji LOAD, ale nie do instrukcji SELECT, gdyż ta jest interpretowana przez sterownik ODBC, a nie przez aplikację Qlik Sense. Mimo to większość sterowników ODBC poprawnie interpretuje wiele z niżej opisanych funkcji.

Wyrażenia składają się z funkcji, pól i operatorów, połączonych w składni.

Wszystkie wyrażenia w skrypcie Qlik Sense zwracają liczbę lub ciąg znaków, stosownie do sytuacji. Funkcje logiczne i operatory logiczne zwracają 0 dla wartości False i –1 dla wartości True. Konwersje liczb na ciągi znaków i w odwrotnym kierunku są niejawne. Operatory i funkcje logiczne interpretują 0 jako wartość False, a wszystkie inne liczby jako wartość True.

Ogólna składnia wyrażenia wygląda następująco:

expression ::= (constant constant |
  fieldref |
  operator1 expression |
  expression operator2 expression |
  function |
  ( expression ) )

gdzie:

constant to ciąg (tekst, data lub godzina) ujęty w pojedyncze cudzysłowy proste lub liczba. Stałe są zapisywane bez separatora tysięcy i z użyciem kropki jako separatora dziesiętnego.

fieldref to nazwa pola załadowanej tabeli.

operator1 to operator jednoargumentowy, który dotyczy tylko jednego wyrażenia (znajdującego się na prawo od operatora).

operator2 to operator dwuargumentowy, który dotyczy wyrażeń znajdujących się po obu jego stronach.

function ::= functionname( parameters)

parameters ::= expression { , expression }

Liczba i typy parametrów nie są dowolne, zależą bowiem od używanej funkcji.

Wyrażenia i funkcje można dowolnie zagnieżdżać — dopóki wyrażenie zwraca wartość dającą się zinterpretować, aplikacja Qlik Sense nie będzie zgłaszać żadnych komunikatów o błędach.