Przeskocz do zawartości głównej

Concat — funkcja skryptu

Funkcja Concat() służy do łączenia wartości ciągów znaków. Funkcja skryptu zwraca zagregowaną konkatenację ciągu wszystkich wartości wyrażenia iterowanego po liczbie rekordów zgodnie z definicją w klauzuli group by.

Syntax:  

Concat ([ distinct ] string [, delimiter [, sort-weight]])

Return data type: ciąg znaków

Arguments:  

Wyrażenie lub pole zawierające ciąg znaków do przetworzenia.

Argument Opis
string

Wyrażenie lub pole zawierające ciąg znaków do przetworzenia.

delimiter Wartości mogą być rozdzielane ciągiem znaków określonym argumentem delimiter.
sort-weight

Kolejność konkatenacji można określić opcjonalnym argumentem wymiaru sort-weight. Ciąg znaków odpowiadający najniższej wartości sortowania będzie występować na początku konkatenacji..

distinct Jeśli przed wyrażeniem występuje słowo distinct, wówczas wszystkie duplikaty są pomijane.

Examples and results:  

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

Przykład Wynik  

TeamData:

LOAD * inline [

SalesGroup|Team|Date|Amount

East|Gamma|01/05/2013|20000

East|Gamma|02/05/2013|20000

West|Zeta|01/06/2013|19000

East|Alpha|01/07/2013|25000

East|Delta|01/08/2013|14000

West|Epsilon|01/09/2013|17000

West|Eta|01/10/2013|14000

East|Beta|01/11/2013|20000

West|Theta|01/12/2013|23000

] (delimiter is '|');

 

Concat1:

LOAD SalesGroup,Concat(Team) as TeamConcat1 Resident TeamData Group By SalesGroup;

SalesGroup

East

West

TeamConcat1

AlphaBetaDeltaGammaGamma

EpsilonEtaThetaZeta

Zakładając, że tabela TeamData została załadowana jak w poprzednim przykładzie:

LOAD SalesGroup,Concat(distinct Team,'-') as TeamConcat2 Resident TeamData Group By SalesGroup;

SalesGroup

East

West

TeamConcat2

Alpha-Beta-Delta-Gamma

Epsilon-Eta-Theta-Zeta

Zakładając, że tabela TeamData została załadowana jak w poprzednim przykładzie:

LOAD SalesGroup,Concat(distinct Team,'-',Amount) as TeamConcat2 Resident TeamData Group By SalesGroup;

Dodano argument sort-weight, wyniki są zatem porządkowane według wartości wymiaru Amount.

SalesGroup

East

West

TeamConcat2

Delta-Beta-Gamma-Alpha

Eta-Epsilon-Zeta-Theta