Przeskocz do zawartości głównej

MaxString — funkcja skryptu

Funkcja MaxString() wyszukuje wartości ciągu w wyrażeniu i zwraca ostatnią wartość tekstową posortowaną według liczby rekordów zgodnie z definicją w klauzuli group by.

Syntax:  

MaxString ( expr )

Return data type: podwójny

Arguments:  

Argument Opis
expr Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

Limitations:  

Jeśli nie zostanie znaleziona żadna wartość tekstowa, zwracana jest wartość NULL.

Examples and results:  

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

Przykład Wynik  

TeamData:

LOAD * inline [

SalesGroup|Team|Date|Amount

East|Gamma|01/05/2013|20000

East|Gamma|02/05/2013|20000

West|Zeta|01/06/2013|19000

East|Alpha|01/07/2013|25000

East|Delta|01/08/2013|14000

West|Epsilon|01/09/2013|17000

West|Eta|01/10/2013|14000

East|Beta|01/11/2013|20000

West|Theta|01/12/2013|23000

] (delimiter is '|');

 

Concat1:

LOAD SalesGroup,MaxString(Team) as MaxString1 Resident TeamData Group By SalesGroup;

SalesGroup

East

West

MaxString1

Gamma

Zeta

Zakładając, że tabela TeamData została załadowana jak w poprzednim przykładzie, a skrypt ładowania danych zawiera instrukcję SET:
SET DateFormat='DD/MM/YYYY';':

LOAD SalesGroup,MaxString(Date) as MaxString2 Resident TeamData Group By SalesGroup;

SalesGroup

East

West

MaxString2

01/11/2013

01/12/2013