Przeskocz do zawartości głównej

CHIDIST — funkcja skryptu i funkcja wykresu

NA TEJ STRONIE

CHIDIST — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja CHIDIST() zwraca jednostronne prawdopodobieństwo rozkładu chi2. Rozkład chi2 jest powiązany z testem chi2.

Syntax:  

CHIDIST(value, degrees_freedom)

Return data type: liczba

Arguments:  

Argument Opis
value Wartość, przy której wymagana jest ocena rozkładu. Wartość nie może być ujemna.
degrees_freedom Dodatnia liczba całkowita określająca liczbę stopni swobody.

Ta funkcja jest powiązana z funkcją CHIINV w następujący sposób:
If prob = CHIDIST(value,df), then CHIINV(prob, df) = value

Limitations:  

Wszystkie argumenty muszą być liczbowe — w przeciwnym wypadku zwracana jest wartość NULL.