Przeskocz do zawartości głównej

Quotes

NA TEJ STRONIE

Quotes

Quotes to określnik pliku do instrukcji LOAD, który określa, czy dozwolone jest używanie cudzysłowów, i definiuje kolejność pierwszeństwa cudzysłowów i separatorów. Dotyczy tylko plików tekstowych.

Syntax:  

no quotes

msq

 

Jeśli określnik zostanie pominięty, używane będą standardowe reguły cytowania: można używać cudzysłowów " " lub ' ', ale tylko pod warunkiem, że stanowią one w wartości pola pierwszy i ostatni znak niepusty.

Arguments:  

ArgumentOpis
no quotesUżywany, gdy w pliku tekstowym cudzysłowy mają nie być akceptowane.
msq

Używany w celu określenia cytowania w stylu nowoczesnym, umożliwiającego stosowanie w polach zawartości obejmującej wiele wierszy. Pola zawierające znaki końca wiersza muszą być ujęte w podwójne cudzysłowy.

Jednym z ograniczeń przy używaniu opcji msq jest interpretowanie samotnego cudzysłowu podwójnego (") będącego pierwszym lub ostatnim znakiem zawartości pola jako początku lub końca zawartości wielowierszowej. Może to dawać nieoczekiwane wyniki w załadowanym zestawie danych. W takim przypadku należy pominąć określnik i używać standardowych reguł cytowania.