Przeskocz do zawartości głównej
Peek — funkcja skryptu

NA TEJ STRONIE

Peek — funkcja skryptu

Funkcja Peek() wyszukuje wartość pola w tabeli dotyczącą wiersza, który został załadowany lub który istnieje w pamięci wewnętrznej. Numer wiersza może być określony, podobnie jak tabela.

Syntax:  

Peek(

field_name

[, row_no[, table_name ] ])

Return data type: podwójny

Arguments:  

Argument Opis
field_name Nazwa pola, dla którego wymagana jest wartość zwracana.Wartość wejściowa musi być podana jako ciąg znaków (np. jako literał w cudzysłowie).
row_no

Wiersz w tabeli określający wymagane pole. Może być wyrażeniem, ale musi dawać w wyniku liczbę całkowitą. 0 oznacza pierwszy rekord, 1 drugi rekord itd. Liczby ujemne określają kolejność od końca tabeli. –1 oznacza ostatni wczytany rekord.

Jeśli argument row nie zostanie podany, przyjmowana jest wartość –1.

table_name Etykieta tabeli bez końcowego dwukropka. Jeśli argument table_name nie zostanie podany, przyjmowana jest bieżąca tabela. Wartość table_name musi być podana w przypadku użycia poza instrukcją LOAD lub odnoszenia się do innej tabeli.

Limitations:  

W przypadku pierwszego rekordu tabeli wewnętrznej funkcja zwraca wartość NULL.