Przeskocz do zawartości głównej

LookUp — funkcja skryptu

NA TEJ STRONIE

LookUp — funkcja skryptu

Funkcja Lookup() sprawdza załadowaną tabelę i zwraca wartość field_name odpowiadającą pierwszemu wystąpieniu wartości match_field_value w polu match_field_name. Tabela ta może być tabelą bieżącą lub inną wcześniej załadowaną tabelą.

Syntax:  

lookup(field_name, match_field_name, match_field_value [, table_name])

Return data type: podwójny

Arguments:  

Argument Opis
field_name Nazwa pola, dla którego wymagana jest wartość zwracana.Wartość wejściowa musi być podana jako ciąg znaków (np. jako literał w cudzysłowie).
match_field_name Nazwa pola, w którym wyszukiwana jest wartość match_field_value. Wartość wejściowa musi być podana jako ciąg znaków (np. jako literał w cudzysłowie).
match_field_value Wartość wyszukiwana w polu match_field_name.
table_name

Nazwa tabeli, w której wyszukiwana jest wartość. Wartość wejściowa musi być podana jako ciąg znaków (np. jako literał w cudzysłowie).

Jeśli argument table_name zostanie pominięty, przyjmowana jest bieżąca tabela.

Uwaga: Argumenty bez cudzysłowów odwołują się do bieżącej tabeli. Aby odwołać się do innych tabel, należy ująć argument w pojedyncze cudzysłowy.

Limitations:  

Kolejność wyszukiwania odpowiada kolejności ładowania, chyba że tabela jest wynikiem złożonych operacji, na przykład sprzężeń — w takim przypadku kolejność nie jest dobrze zdefiniowana. field_name i match_field_name muszą określać pola w tej samej tabeli, wskazanej argumentem table_name.

W razie braku dopasowania zwracane jest NULL.

Uwaga: Funkcja Lookup() jest elastyczna i może uzyskać dostęp do każdej wcześniej załadowanej tabeli. Jest jednak wolna w porównaniu z funkcją Applymap().