Przeskocz do zawartości głównej

inday — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość True, jeśli znacznik czasu timestamp należy do dnia zawierającego wartość base_timestamp.

Syntax:  

InDay (timestamp, base_timestamp, period_no[, day_start])

Return data type: wartość logiczna

Arguments:  

Argument Opis
timestamp Data i godzina, która ma być porównana z wartością base_timestamp.
base_timestamp Data i godzina używane do oceny znacznika czasu.
period_no Dzień może zostać przesunięty o wartość period_no. period_no jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza dzień zawierający wartość base_timestamp. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają dni poprzednie, a wartości dodatnie — dni następne.
day_start Jeśli wymagane jest korzystanie z dni, które nie zaczynają się o północy, należy wskazać przesunięcie w postaci ułamka dnia w parametrze day_start, np. 0,125 będzie oznaczać godzinę trzecią rano.