Przeskocz do zawartości głównej

autonumber — funkcja skryptu

NA TEJ STRONIE

autonumber — funkcja skryptu

Ta funkcja skryptu zwraca niepowtarzalną wartość całkowitą dla każdej odrębnie przetwarzanej wartości expression napotkanej podczas wykonywania skryptu. Ta funkcja może zostać użyta np. w celu utworzenia kompaktowej reprezentacji klucza złożonego w pamięci.

Uwaga: Można łączyć tylko te klucze autonumber, które zostały wygenerowane w tym samym ładowaniu danych, ponieważ liczba całkowita jest generowana zgodnie z kolejnością odczytu tabeli. Aby użyć kluczy stałych w różnych ładowaniach danych, niezależnie od sortowania danych źródłowych, należy skorzystać z funkcji hash128, hash160 lub hash256.

Syntax:  

autonumber(expression[ , AutoID])

Arguments:  

Argument Opis
AutoID

W celu utworzenia wielu instancji licznika, gdy funkcja autonumber jest używana na różnych kluczach w skrypcie, można użyć opcjonalnego parametru AutoID przeznaczonego do nazywania poszczególnych liczników.

Example: Tworzenie klucza złożonego

W tym przykładzie utworzymy klucz złożony przy użyciu funkcji autonumber w celu ochrony pamięci. Na potrzeby prezentacji przykład jest krótki, ale funkcja ta sprawdza się szczególnie w przypadku tabel zawierających wiele wierszy.

Region Year Month Sales
North 2014 May 245
North 2014 May 347
North 2014 June 127
South 2014 June 645
South 2013 May 367
South 2013 May 221

Dane źródłowe są ładowane przy użyciu danych wbudowanych. Następnie dodajemy wcześniejsze ładowanie, które tworzy klucz złożony z pól Region, Year i Month.

RegionSales: LOAD *, AutoNumber(Region&Year&Month) as RYMkey; LOAD * INLINE [ Region, Year, Month, Sales North, 2014, May, 245 North, 2014, May, 347 North, 2014, June, 127 South, 2014, June, 645 South, 2013, May, 367 South, 2013, May, 221 ];

 

Otrzymana tabela wygląda następująco:

Region Year Month Sales RYMkey
North 2014 May 245 1
North 2014 May 347 1
North 2014 June 127 2
South 2014 June 645 3
South 2013 May 367 4
South 2013 May 221 4

Aby połączyć kolejną tabelę, w tym przykładzie można odwołać się do klucza RYMkey, na przykład 1, zamiast do ciągu znaków „North2014May”.

Teraz w podobny sposób ładujemy źródłową tabelę kosztów. Pola Region, Year i Month są wykluczone we wcześniejszym ładowaniu, aby uniknąć tworzenia klucza syntetycznego. Tworzony jest już bowiem klucz złożony z funkcją autonumber, łączącą tabele.

RegionCosts: LOAD Costs, AutoNumber(Region&Year&Month) as RYMkey; LOAD * INLINE [ Region, Year, Month, Costs South, 2013, May, 167 North, 2014, May, 56 North, 2014, June, 199 South, 2014, June, 64 South, 2013, May, 172 South, 2013, May, 126 ];

 

Teraz możemy dodać do arkusza wizualizację tabeli oraz pola Region, Year i Month, jak również miary Sum dla sprzedaży i kosztów. Tabela będzie wyglądać następująco:

Region Year Month Sum([Sales]) Sum([Costs])
Totals     1952 784
North 2014 June 127 199
North 2014 May 592 56
South 2014 June 645 64
South 2013 May 588 465