Przeskocz do zawartości głównej

if — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja if zwraca wartość w zależności od tego, czy warunek określony w ramach tej funkcji uwzględnia wartości True czy False.

Syntax:  

if(condition , then , else)

Funkcja if ma trzy parametry, condition,then i else, z których wszystkie są wyrażeniami. Dwa pozostałe, czyli then i else, mogą być dowolnego typu.

Arguments:  

Argument Opis
condition Wyrażenie, które jest interpretowane logicznie.
then Wyrażenie, które może być dowolnego typu. Jeśli wyrażeniecondition ma wartość True, wówczas funkcja if zwraca wartość wyrażenia then.
else Wyrażenie, które może być dowolnego typu. Jeśli wyrażeniecondition ma wartość False, wówczas funkcja if zwraca wartość wyrażenia else.