Przeskocz do zawartości głównej

Publikowanie narracji

NA TEJ STRONIE

Publikowanie narracji

Utworzone narracje można publikować, aby pozwolić innym użytkownikom na ich wyświetlanie.

Uwaga: Narracje można publikować tylko jako część opublikowanej aplikacji.

Wykonaj następujące czynności:

  1. Z przeglądu aplikacji kliknij Story Mode , aby wyświetlić narracje.

  2. Długo dotknij/kliknij prawym przyciskiem narrację do publikacji, a następnie wybierz polecenie Opublikuj.

    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opublikuj narrację.

  3. Kliknij polecenie Opublikuj.

Narracja zostanie opublikowana i przeniesiona z obszaru Moje narracje do obszaru Opublikowane przeze mnie.

Inni użytkownicy, którzy mają dostęp do tej samej aplikacji, będą mogli znaleźć opublikowaną narrację w odpowiedniej dla nich sekcji Społeczność.

Porada: Narrację można również opublikować w widoku Narracje, klikając ikonę  i wybierając opcję Opublikuj narrację, albo przez długie dotknięcie/kliknięcie prawym przyciskiem myszy narracji w nawigatorze narracji.