Przeskocz do zawartości głównej

Publikowanie między platformami Qlik Sense

Nie jest możliwe publikowanie aplikacji bezpośrednio między niektórymi platformami Qlik Sense. Na przykład, nie można opublikować aplikacji z Qlik Sense Desktop do Qlik Sense Enterprise. Zamiast tego należy pobrać kopię aplikacji z jednej platformy i załadować kopię do drugiej platformy. Następnie można opublikować aplikację do platformy, do której została skopiowana.

Uwaga: Aby dowiedzieć się więcej o udostępnianiu danych między platformami Qlik, odwiedź stronę dotyczącą naszych sposobów przestrzegania Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR).
Uwaga: Nie można publikować aplikacji w Qlik Sense Desktop.

W przypadku kopiowania aplikacji do innej platformy należy zwrócić uwagę na poniższe informacje:

  • Na platformie docelowej konieczne będzie ponowne utworzenie powiązań między danymi.
  • Niektóre funkcje mogą być nieobsługiwane na platformie docelowej.
  • W celu wykonywania niektórych działań wymagane są odpowiednie uprawnienia. Na przykład, tylko administratora Qlik Sense Enterprise może importować i eksportować aplikacje z Qlik Management Console.

W Qlik Sense Enterprise aplikacje można importować i eksportować w QMC.

W SaaS editions of Qlik Sense aplikacje można importować i eksportować w hubie. Aby wyeksportować, kliknij znak ¥ w aplikacji. Aby zaimportować, kliknij Utwórz, a następnie Prześlij aplikację.

W Qlik Sense Desktop aplikacje można kopiować do lub z tej lokalizacji: C:\Users\username\Documents\Qlik\Sense\Apps