Przeskocz do zawartości głównej

Zarządzanie właściwościami aplikacji

Administrator programu Qlik Sense może tworzyć właściwości niestandardowe w QMC dla aplikacji. Te właściwości mogą być używane dla zadań, takich jak tworzenie zasady dystrybucji ograniczającej dostęp do aplikacji. Administrator może utworzyć właściwość niestandardową dla użytkowników lub grup, a następnie dodać nazwiska użytkowników lub grup jako wartości do tej właściwości. Możesz zastosować te właściwości niestandardowe i konkretne wartości z tych właściwości do aplikacji w obszarze Moje aplikacje oraz w strumieniach, a także podczas publikowania lub przenoszenia aplikacji.

Uwaga:

Możesz dodać właściwości aplikacji do niepublikowanej aplikacji, ale w zależności od ustawień właściwości niestandardowych zastosowanie ich może być niemożliwe — te ustawienia są kontrolowane przez administratora programu Qlik Sense.

Właściwości aplikacji można wyświetlać w oknie dialogowym Zarządzaj właściwościami oraz ze szczegółów aplikacji.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W hubie kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację i wybierz opcje Zarządzaj właściwościami.

  Dostęp do obszaru Zarządzaj właściwościami można także uzyskać ze szczegółów aplikacji. Kliknij przycisk ] w aplikacji, a następnie kliknij opcję Zarządzaj.

 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby dodać właściwości do swojej aplikacji, wybierz właściwość aplikacji, a następnie wybierz wartości z tej właściwości.

   Możesz także wyszukiwać wartości.

  • Aby usunąć właściwości aplikacji, kliknij przycisk E w wartości właściwości.
 3. Kliknij przycisk Zastosuj.