Przeskocz do zawartości głównej

Eksportowanie narracji

Narrację można wyeksportować jako prezentację programu PowerPoint lub jako plik PDF. Narracja zostanie wyeksportowana ze stanami selekcji, których użyto w celu jej utworzenia. Jakiekolwiek selekcje zastosowane podczas odtwarzania narracji są ignorowane.

Informacje o narracji zawiera temat Narracje dotyczące danych.

Uwaga: Funkcja nie jest dostępna na urządzeniach przenośnych.

Eksportowanie w postaci prezentacji programu PowerPoint

Za pomocą funkcji narracji dotyczących danych można utworzyć z narracji prezentację PowerPoint.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz narrację, która będzie eksportowana.
 2. Kliknij przycisk Global menui wybierz polecenie Eksportuj narrację do pliku PowerPoint.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia PowerPoint.

 3. Aby zmienić domyślne wartości pól Rozmiar slajdu i Rozdzielczość (punkty na cal), dokonaj wyboru w dwóch listach rozwijanych.
 4. Wynik podanych ustawień jest widoczny w dolnej części okna dialogowego.
 5. Kliknij polecenie Eksportuj.

  Gdy prezentacja PowerPoint będzie gotowa, w oknie dialogowym pojawi się łącze.

 6. Kliknij to łącze.

  Prezentacja zostanie pobrana do domyślnej lokalizacji pobierania ustawionej w przeglądarce.

 7. Kliknij polecenie Anuluj, aby zamknąć okno dialogowe.

Wstępnie skonfigurowane rozmiary slajdów PowerPoint

Eksportowana prezentacja ma domyślnie rozmiar slajdu 960 na 540 pikseli, proporcje panoramiczne 16:9 i rozdzielczość 220 dpi (punktów na cal).

Dla tworzonych slajdów PowerPoint dostępne są trzy zestawy rozmiarów i proporcji. Można też określić rozmiary niestandardowe. Istnieją następujące wstępnie skonfigurowane rozmiary slajdów:

Wstępnie skonfigurowane rozmiary slajdów PowerPoint
Wstępnie skonfigurowane rozmiary slajdów Współczynnik proporcji Szerokość (w pikselach) Wysokość (w pikselach)
Standardowy (4:3) 4:3 960 720
Panoramiczny (16:9) (domyślny) 16:9 960 540
Panoramiczny (16:10) 16:10 960 600

Dostępne są trzy rozdzielczości: 220, 150 i 96 dpi.

Ustawianie niestandardowej wysokości i szerokości slajdu

Wymiary eksportowanych slajdów można ustawić na wartości inne od wstępnie skonfigurowanych, wybierając opcję Niestandardowe z listy rozwijanej Rozmiar slajdu w oknie dialogowym Ustawienia PowerPoint. Zawartość okna dialogowego zmieni się i umożliwi ustawienie szerokości i wysokości slajdu w pikselach.

Wykonaj następujące czynności:

 • Przyciskami + i - można zwiększać albo zmniejszać wysokość lub szerokość slajdu. Można też podać dokładną wartość bezpośrednio w polu.
Uwaga: Aby zachować proporcje, należy zadbać o odpowiednie korygowanie zarówno wartości Szerokość (piksele), jak i Wysokość (piksele).

Eksportowanie w postaci pliku PDF

Za pomocą funkcji narracji dotyczących danych można wyeksportować narrację jako plik PDF.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz narrację, która będzie eksportowana.
 2. Kliknij przycisk Menui wybierz polecenie Eksportuj narrację do pliku PDF.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia pliku PDF.

 3. Aby zmienić domyślną wartość pola Rozmiar papieru, wybierz ją z dwóch list rozwijanych.
 4. Aby ustawić nową rozdzielczość obrazu, kliknij przycisk + lub - przy polu Rozdzielczość (punkty na cal) w celu odpowiedniego zwiększenia lub zmniejszenia rozdzielczości. Można też wpisać dokładną wartość. Minimalna wartość to 72 dpi, a maksymalna — 300 dpi.
 5. Wybierz wartość pola Orientacja, klikając opcję Orientacja pionowa lub Orientacja pozioma.
 6. W polu Opcje współczynnika proporcji można wybrać następujące wartości:
  • Zachowaj aktualny rozmiar — pozwala na wstawienie wizualizacji do pliku PDF bez zmiany jej rozmiaru. Jeśli wynikowy plik PDF ma mniejszy rozmiar niż wizualizacja, zostanie ona przycięta.
  • Dopasuj do strony — wysokość i szerokość wizualizacji zostanie zmieniona, aby wypełnić całą stronę. Współczynnik proporcji zmieni się odpowiednio.
 7. Wynik podanych ustawień jest widoczny w dolnej części okna dialogowego.
 8. Kliknij polecenie Eksportuj.

  Gdy prezentacja PDF będzie gotowa, w oknie dialogowym pojawi się łącze.

 9. Aby pobrać plik PDF, kliknij łącze Kliknij tutaj, aby pobrać Twój plik PDF.

  Prezentacja zostanie pobrana do domyślnej lokalizacji pobierania ustawionej w przeglądarce.

 10. Kliknij polecenie Anuluj, aby zamknąć okno dialogowe.