Przeskocz do zawartości głównej

Pobieranie aplikacji w aplikacji Qlik Sense Mobile

Aplikacje Qlik Sense przeznaczone do użytku offline należy pobrać w aplikacji mobilnej.

Niniejsza dokumentacja dotyczy również aplikacji Qlik Sense Mobile for BlackBerry. Qlik Sense Mobile for BlackBerry jest zintegrowaną z platformą BlackBerry Dynamics aplikacją Qlik Sense Mobile działającą w systemie iOS.

Pobieranie aplikacji Qlik Sense

Aplikacje Qlik Sense, które można pobrać, są oznaczone znaczkiem pobierania Download from Cloud w aplikacji Qlik Sense Mobile. W celu pobrania tych aplikacji nawiąż połączenie z serwerem Qlik Sense Enterprise.

Wykonaj następujące czynności:

 1. NaciśnijMore w ikonie aplikacji Qlik Sense, aby otworzyć okno szczegółów aplikacji.
 2. Naciśnij przycisk pobierania Download from Cloud w oknie szczegółów. Aplikacja zostanie pobrana. Aplikacje, które zostały pobrane, są oznaczone znaczkiem Collaspe 2 widocznym na ikonie aplikacji.

Aby anulować pobieranie, naciśnij przycisk anulowania Stop na środku kółka postępu pobierania.

Pobieranie zredukowanej wersji aplikacji Qlik Sense

Wymagania

Wykonaj następujące czynności:

 1. Jeśli aplikacja została wcześniej pobrana, należy usunąć wersję offline, która została pobrana.
 2. NaciśnijMore w ikonie aplikacji Qlik Sense, aby otworzyć okno szczegółów aplikacji.
 3. Naciśnięcie FilterZredukuj
 4. Wybierz zakładkę, a następnie stuknij opcję Pobierz. Aplikacja i dane powiązane z zakładką zostaną pobrane. Po wykonaniu tych czynności możliwe będzie otwieranie zredukowanej aplikacji offline.
InformacjaW przypadku pobrania zredukowanej wersji aplikacji Qlik Sense wszystkie zakładki utworzone dla tej aplikacji pojawią się w menu zakładek. Jednak te zakładki będą tylko pokazywać dane powiązane z zakładką, która została użyta w celu zredukowania aplikacji.

Zmniejszanie rozmiaru aplikacji Qlik Sense w celu pobierania

Zakładki umożliwiają zmniejszenie rozmiaru danych w aplikacji Qlik Sense przed pobraniem tej aplikacji. Podczas pobierania aplikacji można zredukować aplikację, wybierając utworzoną zakładkę.

Jeśli na przykład masz aplikację Movie Analysis, możesz wybrać dane z lat 50. XX wieku, a następnie oznaczyć tę selekcję zakładką. W przypadku pobierania tej aplikacji wybierz tę zakładkę, aby zredukować aplikację. W pobranej aplikacji będą dostępne tylko dane powiązane z selekcją danych z lat 50. XX wieku.

Wymagania

 • Urządzenie Qlik Sense Mobile February 2018 lub nowsze
 • Urządzenie Qlik Sense Enterprise February 2018 lub nowsze

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz wersję online aplikacji Qlik Sense, której wielkość chcesz zmniejszyć.
 2. Stuknij arkusz, aby otworzyć arkusz.
 3. Dokonaj selekcji w arkuszu, który chcesz zapisać jako zakładkę.
 4. Kliknij przycisk zakładki Bookmark na pasku narzędzi.
 5. Kliknij opcję Utwórz nową zakładkę. Nazwa arkusza i podsumowanie selekcji zostaną użyte jako tytuł zakładki.
 6. Zakładka zostanie zapisana automatycznie. Zakładka będzie dostępna po pobraniu aplikacji.

Więcej informacji o tworzeniu zakładek w Qlik Sense zawiera temat Oznaczanie selekcji zakładkami.

Aktualizowanie pobranych aplikacji Qlik Sense

Pobraną wersję aplikacji Qlik Sense można zaktualizować do wersji dostępnej na serwerze Qlik Sense Enterprise. Dane w Twojej aplikacji lokalnej zostaną również zaktualizowane z uwzględnieniem danych z serwera. W celu zaktualizowania aplikacji nawiąż połączenie z serwerem Qlik Sense Enterprise.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Naciśnij More w aplikacji Qlik Sense, aby otworzyć okno szczegółów aplikacji.
 2. Stuknij kartę Offline.
 3. Naciśnij Dimension - Cyclic Aktualizuj.

Usuwanie pobranych aplikacji Qlik Sense

Wykonaj następujące czynności:

 1.  Naciśnij More w aplikacji Qlik Sense. Zostanie otwarte okno szczegółów.
 2. Stuknij kartę Offline.
 3. Stuknij przycisk Usuń. Pobrana wersja aplikacji zostanie usunięta.