Przeskocz do zawartości głównej

Uruchomienie skryptu w celu załadowania danych

Kliknij przycisk Ładuj dane° na pasku narzędzi, aby uruchomić skrypt i przeładować dane w aplikacji. Aplikacja zostanie automatycznie zapisana przed załadowaniem danych.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Postęp ładowania danych. Ładowanie można przerwać przyciskiem Przerwij. Po załadowaniu danych w oknie dialogowym zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat (Zakończono pomyślnie lub Ładowanie danych nie powiodło się) oraz podsumowanie ewentualnych błędów i ostrzeżeń, na przykład dotyczących kluczy syntetycznych. Podsumowanie jest też wyświetlane w panelu Dane wyjściowe, dzięki czemu jest dostępne również po zamknięciu tego okna dialogowego.

Uwaga: Możliwe jest automatyczne zamykanie okna dialogowego Postęp ładowania danych po pomyślnym wykonaniu — w tym celu należy zaznaczyć opcję Zamknij po pomyślnym zakończeniu.