Przeskocz do zawartości głównej

Dodawanie danych z pliku QDC Catalog Service

Qlik Data Catalyst ma możliwość przyjmowania, profilowania, precyzowania, katalogowania i publikowania danych przechowywanych w plikach QVD. Użytkownik Qlik Sense może wykorzystać możliwości Qlik Data Catalyst do organizowania i znajdowania plików QVD za pomocą Qlik Data Catalyst for QVDs, bez opuszczania środowiska Qlik Sense. Łatwe wyszukiwanie i wybór plików QVD z poziomu Qlik Sensemenedżera danych. Brak potrzeby poruszania się po skomplikowanych hierarchiach folderów ani polegania na konwencjach nazewnictwa plików.

Uwaga: Aby używać QDC Catalog Service do przeglądania katalogu QVD z poziomu menedżera danych Qlik Sense, musisz mieć dostęp do Qlik Data Catalyst.

Usługa katalogu

QDC Catalog Service oferuje natychmiastowy wgląd i działania w obrębie plików QVD w całym ekosystemie danych, bezpośrednio z poziomu Qlik Sense.

  • Pomiar plików QVD w ramach KPI względem metryk operacyjnych, rozmiaru i popularności.
  • Wyszukiwanie i filtrowanie danych.
  • Wyświetlanie informacji o liczbie wierszy, liczbie pól, ostatnim załadowaniu, ścieżce względnej, źródle oraz szczegółów punktacji znaczników i KPI

Integracja z Qlik Data Catalyst

Więcej informacji na temat sposobu konfigurowania integracji Qlik Data Catalyst z Qlik Sense Enterprise znajduje się w temacie Integracja Qlik Data Catalyst z Qlik Sense Enterprise (tylko w języku angielskim).

Korzystanie z QDC Catalog Service w Qlik Sense Enterprise

Możesz szybko dodać dane QVD dostępne w QDC Catalog Service do swojej aplikacji poprzez Menedżera danych, patrz Dodawanie danych do aplikacji

Widok QDC Catalog Service w Qlik Sense Enterprise on Windows

Więcej o Qlik Data Catalyst for QVDs w temacie Jak działa Qlik Data Catalyst z plikami QVD?