Przeskocz do zawartości głównej
ZTestw_sig — funkcja skryptu i funkcja wykresu

NA TEJ STRONIE

ZTestw_sig — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja ZTestw_sig() zwraca zagregowaną wartość dwustronnego poziomu istotności testu z dla jednego szeregu wartości.

Ta funkcja ma zastosowanie do testów z, w których szeregi danych wejściowych są podane w formacie ważonym dwukolumnowym:

Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Syntax:  

ZTestw_sig (weight, value [, sigma]) 

Return data type: numeric

Arguments:  

Argument Opis
value Wartości powinny być zwracane przez parametr value. Przyjmowana jest średnia w próbie równa 0. Jeśli konieczne jest wykonanie testu względem innej średniej, odejmij tę wartość od wartości próby.
weight Każda wartość próbki w argumencie value może być zliczana raz lub więcej razy, w zależności od wartości wagi w argumencie weight.
sigma Jeśli odchylenie standardowe jest znane, wówczas można je określić w parametrze sigma. Jeśli parametr sigma zostanie pominięty, wówczas stosowane będzie rzeczywiste odchylenie standardowe dla próby.

Limitations:  

Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Example:  

ZTestw_sig( Weight, Value-TestValue)