Przeskocz do zawartości głównej
ZTest_z — funkcja skryptu i funkcja wykresu

NA TEJ STRONIE

ZTest_z — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja ZTest_z() zwraca zagregowaną wartość z dla jednego szeregu wartości.

Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Syntax:  

ZTest_z(value[, sigma])

Return data type: numeric

Arguments:  

Argument Opis
value Wartości próby, z których będą obliczane wartości. Przyjmowana jest średnia w populacji równa 0. Jeśli test ma być wykonywany względem innej średniej, należy odjąć jej wartość od wartości próby.
sigma Jeśli odchylenie standardowe jest znane, wówczas można je określić w parametrze sigma. Jeśli parametr sigma zostanie pominięty, wówczas stosowane będzie rzeczywiste odchylenie standardowe dla próby.

Limitations:  

Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Example:  

ZTest_z( Value-TestValue )