Przeskocz do zawartości głównej

TTestw_dif — funkcja skryptu i funkcja wykresu

NA TEJ STRONIE

TTestw_dif — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja TTestw_dif() zwraca zagregowaną średnią różnicę testu t-Studenta dla dwóch niezależnych szeregów wartości.

Ta funkcja ma zastosowanie do testów t-Studenta z dwóch niezależnych prób, w których szeregi danych wejściowych są podane w formacie ważonym dwukolumnowym.

Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Syntax:  

TTestw_dif (weight, grp, value)

Return data type: numeric

Arguments:  

Argument Opis
weight Każda wartość w parametrze value może być zliczana co najmniej raz odpowiednio do wartości wagi w parametrze weight.
grp Pole zawierające nazwy każdej z dwóch grup prób. Jeśli w skrypcie ładowania nie podano nazwy pola dotyczącego grupy, polu temu automatycznie zostanie nadana nazwa Type.
value Wartości próby, z których będą obliczane wartości. Wartości próby muszą być pogrupowane logicznie jak to zostało określone przez dokładnie dwie wartości w grupie group. Jeśli w skrypcie ładowania nie podano nazwy pola dotyczącego wartości próby, polu temu automatycznie zostanie nadana nazwa Value.

Limitations:  

Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Examples:  

TTestw_dif( Weight, Group, Value )

TTestw_dif( Weight, Group, Value, false )