Przeskocz do zawartości głównej

RangeStdev — funkcja skryptu i funkcja wykresu

NA TEJ STRONIE

RangeStdev — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja RangeStdev() określa odchylenie standardowe zakresu liczb.

Syntax:  

RangeStdev(first_expr[, Expression])

Return data type: numeric

Arguments:  

Argumenty tej funkcji mogą zawierać funkcje międzywierszowe, które same zwracają listę wartości.

Argument Opis
first_expr Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
Expression Opcjonalne wyrażenia lub pola zawierające mierzony zakres danych.

Limitations:  

Jeśli nie zostanie znaleziona żadna wartość liczbowa, zostanie zwrócona wartość NULL.

Examples and results:  

Przykłady Wyniki
RangeStdev (1,2,4)

Zwraca wartość 1,5275252316519

RangeStdev (null( ))

Zwraca wartość NULL

RangeStdev (above(SalesValue),0,3))

Zwraca kroczące odchylenie standardowe zakresu trzech wartości zwróconych przez funkcję above() dla bieżącego wiersza oraz dwóch wierszy powyżej niego.

Dane zastosowane w przykładzie:

CustID RangeStdev(SalesValue, 0,3))
1-20

-,43.841, 34.192, 18.771, 20.953, 41.138, 47.655, 36.116, 32.716, 25.325,

38,000, 27.737, 35.553, 33.650, 42.532, 33.858, 32.146, 25.239, 35.595

SalesTable:

LOAD recno() as CustID, * inline [

SalesValue

101

163

126

139

167

86

83

22

32

70

108

124

176

113

95

32

42

92

61

21

] ;