Przeskocz do zawartości głównej

Only — funkcja wykresu

NA TEJ STRONIE

Only — funkcja wykresu

Funkcja Only() zwraca wartość tylko wtedy, gdy z agregowanych danych możliwy jest dokładnie jeden wynik. Na przykład wyrażenie szukające jedynego produktu o cenie jednostkowej równej 9 zwróci NULL, jeśli istnieje więcej niż jeden produkt o cenie jednostkowej równej 9.

Syntax:  

Only([{SetExpression}] [TOTAL [<fld {,fld}>]] expr)

Return data type: dual

Arguments:  

Argument Opis
expr Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
SetExpression Funkcja agregacji będzie domyślnie dokonywać agregacji na zbiorze możliwych wierszy zdefiniowanym przez selekcję. Alternatywny zestaw wierszy można zdefiniować za pomocą wyrażenia analizy zestawów.
TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest wykonywane względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji, nie tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów wykresu.

Korzystając z polecenia TOTAL [<fld {.fld}>], gdzie po kwalifikatorze TOTAL podana jest lista nazw pól stanowiących podzbiór zmiennych wymiarów wykresu, można utworzyć podzbiór wszystkich możliwych wartości.

Określenie zakresu agregacji

Porada: Z funkcji Only() należy skorzystać, jeśli w przypadku występowania w danych z próby wielu tych samych wartości ma zostać zwrócona wartość NULL.

Examples and results:  

Customer Product UnitSales UnitPrice
Astrida AA 4 16
Astrida AA 10 15
Astrida BB 9 9
Betacab BB 5 10
Betacab CC 2 20
Betacab DD - 25
Canutility AA 8 15
Canutility CC - 19
Przykłady Wyniki

Only({<UnitPrice={9}>} Product)

BB, ponieważ jest to jedyna wartość w kolumnie Product, dla której wartość w kolumnie UnitPrice wynosi 9.

Only({<Product={DD}>} Customer)

B, ponieważ jest to jedyna wartość w kolumnie Customer, dla której wartość w kolumnie Product to „DD”.

Only({<UnitPrice={20}>} UnitSales)

Wartość w kolumnie UnitSales, dla której wartość w kolumnie UnitPrice wynosi 20, to 2, ponieważ jest tylko jedna wartość w kolumnie UnitSales, dla której wartość w kolumnie UnitPrice wynosi 20.

Only({<UnitPrice={15}>} UnitSales)

NULL, ponieważ istnieją dwie wartości w kolumnie UnitSales, dla których wartość w kolumnie UnitPrice wynosi 15.

Dane zastosowane w przykładach:

ProductData:

LOAD * inline [

Customer|Product|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|4|16

Astrida|AA|10|15

Astrida|BB|9|9

Betacab|BB|5|10

Betacab|CC|2|20

Betacab|DD||25

Canutility|AA|8|15

Canutility|CC||19

] (delimiter is '|');