Przeskocz do zawartości głównej

Zmiana tytułu i opisu aplikacji

Tytuły i opisy własnych aplikacji można zmieniać. Przy tworzeniu nowej aplikacji jej nazwa jest ustawiana jako tytuł. Zmiana tytułu nie powoduje zmiany nazwy aplikacji.

Wykonaj następujące czynności:

  1. W przeglądzie aplikacji w obszarze szczegółów aplikacji kliknij @.
  2. Edytuj wartości w polach Tytuł i Opis.
  3. Kliknij m, aby zakończyć edycję.

Wprowadzone zmiany zostaną zapisane.

Uwaga: Zmiana tytułu i opisu jest możliwa tylko w przypadku aplikacji nieopublikowanych.