Menu dostępne po długim dotknięciu (urządzenia dotykowe)

W przypadku pracy na urządzeniu dotykowym można wykonać długie dotknięcie wizualizacji, aby otworzyć menu opcji.

Obsługę dotykową urządzenia hybrydowego można naprzemiennie włączać i wyłączać z menu globalnego (Navigation).

Menu opcji otwiera się po wykonaniu długiego dotknięcia wizualizacji.

Touch gesture shortcut menu.

Podczas edycji aplikacji wyświetlane są trzy opcje (zob. zrzut ekranu):

  • Menu skrótów (¥)
  • Pełny ekran (s)
  • Zapisz jako element główny lub anuluj powiązanie z elementem głównym (é)

Podczas analizy danych w aplikacji opcja elementu głównego jest zastępowana przez migawkę (Å). W takich sytuacjach dostępna jest również opcja umożliwiająca otwarcie menu eksploracji wizualnej (Ú) dla wizualizacji, w których to menu jest dostępne.

  1. Długo naciśnij obszar wizualizacji.

    Otwarte zostanie menu opcji.

  2. W celu wybrania opcji należy ją nacisnąć.