Tworzenie wizualizacji z użyciem obiektu niestandardowego

Za pomocą aplikacji niestandardowych można rozszerzać aplikacje. Dostępne obiekty niestandardowe są następujące:

Obiekty niestandardowe można znaleźć w panelu zasobów po kliknięciu ikony Extension Obiekty niestandardowe podczas edycji arkusza.

Własne rozszerzenia i widgety wizualizacji można tworzyć w Dev Hub.

Dodawanie obiektu niestandardowego do arkusza

Aby rozpocząć tworzenie wizualizacji, należy przeciągnąć rozszerzenie lub widget wizualizacji na arkusz.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij na pasku narzędzi.

 2. Kliknij Extension w panelu po lewej stronie, aby rozwinąć obiekty niestandardowe.
 3. Przeciągnij rozszerzenie lub widget wizualizacji na arkusz.

  Wykres można upuścić w pustym miejscu na arkuszu. Można również podzielić obszar istniejącej wizualizacji na dwie części albo zastąpić istniejącą wizualizację.

  Porada: Po dwukrotnym kliknięciu obiektu niestandardowego zostanie on natychmiast dodany do arkusza.
 4. Zmień wymagane ustawienia dla obiektu niestandardowego w panelu właściwości. Wymagane ustawienia są zdefiniowane przez programistę rozszerzenia — mogą to być wymiary, miary lub inne ustawienia.

W ten sposób powstała kompletna wizualizacja, z której można zacząć korzystać w ramach eksplorowania danych w aplikacji.

Ograniczenia pakietów rozszerzeń zapewnianych przez Qlik

Gdy używasz rozszerzeń z pakietu rozszerzeń zapewnionego przez Qlik, obowiązują pewne ograniczenia, których nie ma w przypadku wizualizacji wbudowanych, takich jak wykresy słupkowe. Następujące ograniczenia dotyczą wszystkich rozszerzeń z pakietu rozszerzeń:

 • Interfejs użytkownika wizualizacji nie jest zlokalizowany na język używany w interfejsie programu Qlik Sense.
 • Kolejność czytania od prawej do lewej nie jest aktualnie obsługiwana.
 • Funkcje ułatwień dostępu nie są aktualnie obsługiwane.
 • Nie ma możliwości edytowania rozszerzeń wizualizacji z pakietu rozszerzeń zapewnianego przez Qlik z Dev Hub.

W poniższych tabelach pokazano dodatkowe funkcje, które są obsługiwane lub nieobsługiwane dla wszystkich rozszerzeń w pakietach. Niektóre funkcje są zazwyczaj obsługiwane (Y), z pewnymi wyjątkami (N), zgodnie z opisem w tabelach zgodności. W niektórych przypadkach konkretna funkcja jest niedostępna w rozszerzeniu (nie dotyczy)

 • Drukowanie

  Drukowanie wizualizacji wykonanej w rozszerzeniu.

 • Qlik NPrinting

  Jest Rozszerzenie raportowania On-Demand. Jednak wizualizacje wykonane w niektórych rozszerzeniach nie mogą być używane w raportach Qlik NPrinting.

 • Eksportowanie

  Eksportowanie do grafiki, pliku PDF lub Excel.

 • Narracje

  Używanie migawki wizualizacji utworzonej z rozszerzeniem w narracji.

 • Stany alternatywne
 • Qlik Sense Mobile Offline
 • Qlik Sense Mobile
Obsługa funkcji pakietu Dashboard bundle
Rozszerzenie Drukowanie Qlik NPrinting Eksportowanie Narracje Stany alternatywne Qlik Sense Mobile Offline Qlik Sense Mobile
Przyciski nawigacji Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy T T T
Selektor dat Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy T T T
Raporty na żądanie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy T
Kontener wyświetlania / ukrywania N N N N N T T
Kontener z kartami N N T N N T T
Wprowadzanie zmiennych Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy T T
Przycisk Udostępnij Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy T T
Obsługa możliwości pakietu Visualization bundle
Rozszerzenie Drukowanie Qlik NPrinting Eksportowanie Narracje Stany alternatywne Qlik Sense Mobile Offline Qlik Sense Mobile
Bar & area T T T T T T T
Bullet T T T T T T T
Funnel T T T T T T T
Heatmap T T T T T T T
Multi KPI T N T T T T T
Network T N T T T T T
P&L pivot T Nie dotyczy T T T T T
Radar T T T T T T T
Sankey T T T T T T T
Trellis container N N N N N T T
Wordcloud T N T T T T T