Visualization bundle

Wizualizacje stanowią istotny sposób przekazywania informacji z dużej ilości danych. Pakiet Visualization bundle jest zestawem rozszerzeń, za pomocą których można rozszerzać i powiększać możliwości tworzenia wykresów w aplikacjach utworzonych w Qlik Sense. Te rozszerzenia są opcjonalne. Nie musisz ich instalować ani włączać, aby korzystać z Qlik Sense.

Włączanie rozszerzeń

Pakiet Visualization bundle możesz zainstalować podczas instalacji Qlik Sense. Jeśli chcesz dostosować sposób instalacji rozszerzenia, zobacz temat: Modyfikowanie instalacji pakietów rozszerzeń.

Tworzenie rozszerzeń

Rozszerzenia wizualizacji znajdują się w panelu zasobów w obszarze Obiekty niestandardowe.

Zawiera następujące rozszerzenia:

Ograniczenia

Gdy używasz rozszerzeń wizualizacji z pakietu rozszerzeń zapewnionego przez Qlik, obowiązują pewne ograniczenia ogólne, których nie ma w przypadku wizualizacji wbudowanych, takich jak wykresy słupkowe. Więcej informacji zawiera temat Tworzenie wizualizacji z użyciem obiektu niestandardowego.