Rozszerzenie Wykres lejkowy

Wykres lejkowy (Funnel chart) jest rozszerzeniem wizualizacji, które umożliwia dodawanie wykresu sekwencyjnego, który pokazuje połączone etapy procesu. Każdy etap ulega zmniejszeniu i powinien zawierać podzbiór poprzedniego etapu. Zmniejszanie jest stopniowe, co powoduje, że lejek wykresu staje się coraz węższy.

Wykres lejkowy pokazuje wartości z wielu etapów procesu. Te wartości mogą reprezentować cokolwiek, co ulega zmniejszeniu. Wykres lejkowy pokazuje proces, który zaczyna się od 100%, a kończy na niższym procencie. Każdy segment wykresu reprezentuje wartość konkretnego elementu i może wpływać na rozmiar innych segmentów. Rozszerzenie Wykres lejkowy jest zawarte w pakiecie Visualization bundle.

 • Wykres wymaga jednego wymiaru i jednej miary.
 • Segmenty wykresu lejkowego, w przeciwieństwie do wykresów słupkowych, są wyśrodkowane w taki sposób, że tworzą kształt lejka.
 • Wykres z etapami, które zamiast zmniejszać się, zwiększają się, jest wykresem ostrosłupowym.

Kiedy używać

Wykres lejkowy jest użyteczny podczas ilustrowania etapów procesu i ogólnego zmniejszania poszczególnych etapów, na przykład:

 • Reprezentacja procesu sprzedaży pokazująca kwotę potencjalnych przychodów na poszczególnych etapach.
 • Przedstawienie liczby potencjalnych nabywców na poszczególnych etapach w prognozie sprzedaży, tj. proces od potencjalnego klienta do dokonanego zakupu.
 • Rozpoznanie potencjalnych obszarów problemu i wąskich gardeł procesu sprzedaży.
 • Wyjaśnianie procesu sprzedaży nowym członkom zespołu i dostawcom.
 • Ilustrowanie trendu odwiedzin strony internetowej — z uwzględnieniem liczby trafień ze strony głównej do innych obszarów, na przykład sekcji pobierania itp.
 • Pokazanie realizacji zamówień w następujący sposób: zamówienia zainicjowane u góry, po których następują na przykład zamówienia w dostawie, dostarczone, anulowane i zwrócone.
 • Pokazanie przepływu informacji od ściśle tajnych do niesklasyfikowanych.
 • Reprezentowanie obszarów wiedzy — od wiedzy ogólnej aż po wiedzę specjalistyczną.

Tworzenie wykresu lejkowego

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć wykres lejkowy. Zdecyduj, czemu będą odpowiadać słupki lejka (miara) i w jaki sposób zostaną pogrupowane — czyli wybierz pole, którego wartości będą używane jako etykiety (wymiar). Wartości wymiarów są zawsze wyświetlane w kolejności malejącej względem wartości miary.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W panelu zasobów otwórz obszar Obiekty niestandardowe > Visualization bundle i przeciągnij do arkusza obiekt Wykres lejkowy.
 2. Kliknij górny przycisk Dodaj wymiar i wybierz wymiar docelowy (zwykle rynek docelowy) wykresu.
 3. Kliknij przycisk Dodaj miarę, aby wybrać miarę (co będzie mierzone) wykresu. Po wybraniu wymiarów (etykieta wymiaru) i miary (etykieta wartości) wykres lejkowy zostanie automatycznie wyświetlony (w kolorze) w polu wykresu.
 4. Kliknij przycisk Gotowe, aby wrócić do głównego pola wyświetlania.
 5. Kliknij odpowiedni region w obszarze Region. Pole wykresu zostanie zaktualizowane i pojawią się wybrane parametry oraz szczegóły.

Szczegóły, takie jak wymiar, miara i region, będą nadal wyświetlane w polu wykresu nawet po powrocie do trybu Edytuj.

Example:


Wykres lejkowy, na którym przedstawione są stopnie konwersji potencjalnych klientów w klientów w procesie sprzedaży.

Zmiana wyglądu wykresu

Wykres można dostosowywać, korzystając z co najmniej jednej funkcji. Wykres jest aktualizowany automatycznie.

Tryb lejka

Wykonaj następujące czynności:

 1. W panelu właściwości kliknij opcje Wygląd > Prezentacja.
 2. Z menu rozwijanego w obszarze Tryb lejka wybierz kształt lejka.

  • Obszar: powierzchnia (obszar) każdego elementu jest proporcjonalna do miary. Wpływ jest wywierany tylko na powierzchnię pojedynczego segmentu, a nie na cały wykres i nie na zawartość.  • Wysokość: wysokość każdego elementu jest proporcjonalna do miary. Wpływ jest wywierany tylko na wysokość pojedynczego segmentu, a nie na cały wykres i nie na zawartość.  • Szerokość: szerokość górnej krawędzi jest proporcjonalna do maksymalnej wartości miary. Górny segment to zawsze 100%, a rozmiar kolejnych segmentów jest określany względem pierwszego. Najniższy segment jest prostokątny. To wpływa na kształt lejka, a każdy segment ma osobne nachylenie.  • Określanie kolejności: miara określa tylko kolejność segmentów z największymi wartościami u góry. Kolejność jest ustalona w taki sposób, że nie wpływa na kształt lejka.


Kolory

Opcja koloru umożliwia odróżnianie segmentów wykresu lejkowego na podstawie kolorów albo nadanie im jednakowego koloru. Kolory mogą być wybierane automatycznie — w tym celu należy zachować domyślne ustawienie Autom. (w obszarze Wygląd > Kolory w panelu właściwości). Można je także konfigurować z palety kolorów albo ze schematów kolorów z zestawami predefiniowanych kolorów. Można je również wybierać pojedynczo z koła kolorów (należy kliknąć symbol sztalugi w palecie kolorów) albo wprowadzając ciąg kodu koloru do pola obok symbolu sztalugi. Kolor można również zmienić, używając wyrażenia w edytorze wyrażeń (Expression). Kolory powinny być poprawnymi kolorami stylów CSS.

Konfigurowanie ustawień koloru głównego:

 • Pojedynczy kolor: dla całego wykresu lejkowego można użyć pojedynczego koloru.

  1. W panelu właściwości kliknij opcje Wygląd > Kolory.
  2. Przesuń przycisk przesuwny Kolory w lewo, aby przełączyć opcję z wartości Autom. na Niestandardowy.
  3. Z menu Kolory wybierz opcję Pojedynczy kolor. Wykres zostanie zaktualizowany.
  4. Przesuń przycisk przesuwny Kolory w lewo, aby przełączyć opcję z wartości Autom. na Niestandardowy.

  5. Kliknij pole palety kolorów i wybierz z palety kolorów odpowiedni kolor. • Wg wymiarów: cały wykres lejkowy można również pokolorować według wymiarów.

  Wykonaj następujące czynności:

  1. W panelu właściwości kliknij opcje Wygląd > Kolory.
  2. Przesuń przycisk przesuwny Kolory w lewo, aby przełączyć opcję z wartości Autom. na Niestandardowy.
  3. Wybierz opcję Wg wymiarów z menu Kolory. Wykres zostanie zaktualizowany odpowiednio do poprzednio wybranego wymiaru i miary, a następnie pojawi się w panelu właściwości.
  4. Wybierz jedną z trzech opcji kolorów dla wykresu:

   • Trwałe kolory: kliknij pole Trwałe kolory, a wykres zostanie zaktualizowany.
   • 12-kolorowy gradientowy schemat kolorów: kliknij pokolorowany przycisk w obszarze 12 kolorów, aby zastosować kolor przycisku.
   • 100-kolorowy gradientowy schemat kolorów: kliknij pokolorowany przycisk w obszarze 100 kolorów, aby zastosować kolor przycisku.

 • Wg miar: cały wykres lejkowy można pokolorować według miar. Domyślnie wstępnie wybrana miara zostanie pokazana w obszarze Wybierz miarę. Zanim możliwe będzie wybranie nowej miary, aktualnie wybraną miarę należy odłączyć. Miarę można również zmienić, używając wyrażenia w edytorze wyrażeń (Expression).

 • Zmień kolory z biblioteki:

  Wykonaj następujące czynności:

  1. W panelu właściwości kliknij opcje Wygląd > Kolory.
  2. Przesuń przycisk przesuwny Kolory w lewo, aby przełączyć opcję z wartości Autom. na Niestandardowy.
  3. Wybierz opcję Wg miar z menu Kolory.
  4. Przesuń przycisk przesuwny Kolory z biblioteki w lewo, aby wyłączyć tę opcję i ustawić samodzielnie.
  5. Kliknij odpowiedni schemat kolorów w obszarze Schemat kolorów w zależności od tego, który schemat chcesz. • Odwróć kolory: kolejność kolorów wykresu można również odwrócić na podstawie miary.

  Wykonaj następujące czynności:

  1. W panelu właściwości kliknij opcje Wygląd > Kolory.
  2. Przesuń przycisk przesuwny Kolory w lewo, aby przełączyć opcję z wartości Autom. na Niestandardowy.
  3. Wybierz opcję Wg miar z menu Kolory. Wykres zostanie zaktualizowany.
  4. Zaznacz przycisk Odwróć kolory, a kolejność kolorów na wykresie ulegnie odwróceniu.

 • Kolorowanie zakresu według miary: zakres kolorów dla wykresu można ustawić na podstawie miary.

  Wykonaj następujące czynności:

  1. W panelu właściwości kliknij opcje Wygląd > Kolory.
  2. Przesuń przycisk przesuwny Kolory w lewo, aby przełączyć opcję z wartości Autom. na Niestandardowy.
  3. Wybierz opcję Wg miar z menu Kolory.
  4. Przesuń przycisk przesuwny Zakres w lewo, aby włączyć tę opcję.
  5. Wprowadź minimalną liczbę zakresu po wybraniu opcji Zakres > Min. i naciśnij klawisz Enter. Minimalną liczbę zakresu można również zmienić, używając wyrażenia w edytorze wyrażeń (Expression).
  6. Wprowadź maksymalną liczbę zakresu po wybraniu opcji Zakres > Maks. i naciśnij klawisz Enter. Maksymalną liczbę zakresu można również zmienić, używając wyrażenia w edytorze wyrażeń (Expression).

 • Wg wyrażenia: Kolory można także konfigurować, wprowadzając wyrażenie w edytorze wyrażeń (Expression). Używane kolory powinny być poprawnymi kolorami stylów CSS.

  Wykonaj następujące czynności:

  1. W panelu właściwości kliknij opcje Wygląd > Kolory.
  2. Przesuń przycisk przesuwny Kolory w lewo, aby przełączyć opcję z wartości Autom. na Niestandardowy.
  3. Z menu Kolory wybierz opcję Wg wyrażenia. Wykres zostanie zaktualizowany.
  4. Wprowadź ciąg kodu koloru do pola Wyrażenie i naciśnij klawisz Enter. Kolor można również zmieniać, używając wyrażenia w edytorze wyrażeń (Expression).

Jeśli wyrażenie jest kodem koloru, usuń zaznaczenie pola Wyrażenie jest kodem koloru (domyślnie zaznaczone). Następnie możesz zmienić etykietę, wybrać inny schemat kolorów, odwrócić kolejność kolorów wykresu lejkowego lub ustawić nowy zakres kolorów.

Stosowanie stylu, formatowanie

Pozycję, a także kolejność etykiet dla wartości wymiarów i miar, można wyświetlać na różne sposoby. Można na przykład ukryć wartość wymiaru lub wyświetlić ją jako wartości lub jako procent.

 • Formatowanie liczb: możliwe jest także niestandardowe sformatowanie wartości miary. Do tej samej wartości można stosować różne formatowania. Wykres jest aktualizowany w celu odzwierciedlenia zmienionego typu liczby.

  Wykonaj następujące czynności:

  1. W panelu właściwości kliknij opcje Dane > Miary i kliknij wybraną miarę.
  2. Wybierz odpowiednie formatowanie liczb z menu Formatowanie liczb, a wykres zostanie zaktualizowany.

 • Etykiety wartości: etykiety miar można konfigurować na różne sposoby. Można je wyświetlać jako wartości lub jako procent.

  Wykonaj następujące czynności:

  1. W panelu właściwości kliknij opcje Wygląd > Prezentacja.
  2. Przesuń przycisk przesuwny Etykiety wartości w lewo, aby wyłączyć tę opcję.
  3. Z menu wybierz sposób wyświetlania etykiet na wykresie.

 • Ukryj etykietę wymiaru: wybranie tej opcji powoduje ukrycie etykiety wymiaru na wykresie lejkowym. Aby ukryć etykietę, kliknij opcje Wygląd > Prezentacja w panelu właściwości. Przesuń przycisk przesuwny Etykieta wymiaru w lewo, aby wyłączyć tę opcję.

Ograniczenia

Informacje dotyczące ograniczeń ogólnych zawiera temat Ograniczenia pakietów rozszerzeń zapewnianych przez Qlik.